FriluftsRådet

Friluftsrådet

Danske Naturparker

Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende naturområder, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark.

 • Naturparker
  Naturpark Amager

  Hvor: Hovedstadsområdet

  Hvem: Københavns, Dragør og Tårnby Kommune samt Naturstyrelsen og By & Havn.

  Mærket: 16. januar 2015

  Størrelse: 3500 ha

 • Naturparker
  Naturpark Maribosøerne

  Hvor: Lolland

  Hvem: Guldborgsund og Lolland Kommune

  Mærket: 16. januar 2015

  Størrelse: 4.352 ha (heraf 1140 ha vandspejl)

   

 • Naturparker
  Naturpark Mølleåen

  Hvor: Reg. Hovedstaden

  Hvem: Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund Kommuner

  Mærket: 9. december 2016

  Størrelse: 5.000 ha

 • Naturparker
  Naturpark Nakskov Fjord

  Hvor: det vestlige Lolland

  Hvem: Lolland Kommune

  Mærket: 27. april 2016

  Størrelse: 5.500 ha

 • Naturparker
  Naturpark Vesterhavet

  Hvor: Vestjylland

  Hvem: Varde Kommune

  Mærket: 14. november 2014

  Størrelse: 22.500 ha

 • Naturparker
  Naturpark Åmosen

  Hvor: Vestsjælland

  Hvem: Sorø, Kalundborg og Holbæk Kommune

  Mærket: 25. april 2014

  Størrelse: 8000 ha

 • Naturparker
  Pilot-naturpark Christiansø

  Hvor: Øst for Bornholm

  Hvem: Forsvarsministeriet

  Størrelse: 1256 ha, heraf 35 ha land

 • Naturparker
  Pilot-naturpark Lillebælt

  Hvor: Lillebælt

  Hvem: Fredericia, Kolding og Middelfart Kommune

  Størrelse: Cirka 40.000 ha

 • Naturparker
  Pilot-naturpark Nissum Fjord

  Hvor: Nissum Fjord

  Hvem: Lemvig og Holsebro Kommuner 

  Størrelse: 24.500 ha

 • Naturparker
  Pilot-naturpark Randers Fjord

  Hvor: Østjylland

  Hvem: Norddjurs og Randers Kommune

  Størrelse: 21.350 ha

   

English /Deutsch

Mærkningsordningen Danske Naturparker åbnede i sommeren 2013 og skal mærke områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative frilufts-muligheder. Mærkningsordningen er udviklet af Friluftsrådet på baggrund af erfaringer fra syv pilotprojekter i 2009-2012.

Grundlaget for danske naturparker er en enestående natur, men også kulturmiljø, rekreative muligheder, formidling og erhverv er vigtige elementer i en naturpark. 

Naturparker defineres således:Danskenaturparker _farver _lillelogo D13-19628 1.0

Danske naturparker er større sammenhængende land-skaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsen-terer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Etablering af naturparker i Danmark skal give naturen et løft og give befolkningen bedre muligheder for friluftsoplevelser tæt på, hvor de bor. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov.

Se kriterier og rammer for Danske Naturparker 

Appendiks til kriterium 7

Mærkningsordningen Danske Naturparker udvikles med støtte fra Nordea-fonden.

 

Nordea-fonden 2017

Følg os på Facebook og Instagram

  Logo Facebook  Instagram Png10

Nyt om naturparker

Fest og Farver i Naturpark Vesterhavet

 Der er ravjagt, ravkager og masser af oplevelser på programmet når Naturpark Vesterhavet i denne uge fejrer Naturparkugen. 

20. september 2017

***

 

Søg til tilskud til projekter med naturformidling.

Deadline for ansøgning d. 1 oktober 2017.

Der kan søges tilskud til projekter, der udviklger naturformidling som metode i forhold til at løse samfundsmæssige udfordringer. Det kan for eksempel være projekter, som kan være med til at løse problemer med ensomhed, sygdom, stress eller depression o.l.

13. september 2017

***

Se tidligere nyheder fra Danske Naturparker

Folder om Danske Naturparker

FORSIDE NP-folder 2013.png

Kontakt

Trine Skov

Projektleder Danske Naturparker

Tlf. 30 48 17 37

Ledte du efter nationalparker?

Få mere at vide om Friluftsrådets arbejde med nationalparker

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website