FriluftsRådet

Friluftsrådet

Danske Naturparker

Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende naturområder, der sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark.

 • Naturparker
  Naturpark Amager

  Hvor: Hovedstadsområdet

  Hvem: Københavns, Dragør og Tårnby Kommune samt Naturstyrelsen og By & Havn.

  Mærket: 16. januar 2015

  Størrelse: 3500 ha

 • Naturparker
  Naturpark Maribosøerne

  Hvor: Lolland

  Hvem: Guldborgsund og Lolland Kommune

  Mærket: 16. januar 2015

  Størrelse: 4.352 ha (heraf 1140 ha vandspejl)

   

 • Naturparker
  Naturpark Mølleåen

  Hvor: Reg. Hovedstaden

  Hvem: Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund Kommuner

  Mærket: 9. december 2016

  Størrelse: 5.000 ha

 • Naturparker
  Naturpark Nakskov Fjord

  Hvor: det vestlige Lolland

  Hvem: Lolland Kommune

  Mærket: 27. april 2016

  Størrelse: 5.500 ha

 • Naturparker
  Naturpark Vesterhavet

  Hvor: Vestjylland

  Hvem: Varde Kommune

  Mærket: 14. november 2014

  Størrelse: 22.500 ha

 • Naturparker
  Naturpark Åmosen

  Hvor: Vestsjælland

  Hvem: Sorø, Kalundborg og Holbæk Kommune

  Mærket: 25. april 2014

  Størrelse: 8000 ha

 • Naturparker
  Pilot-naturpark Christiansø

  Hvor: Øst for Bornholm

  Hvem: Forsvarsministeriet

  Størrelse: 1256 ha, heraf 35 ha land

 • Naturparker
  Pilot-naturpark Lillebælt

  Hvor: Lillebælt

  Hvem: Fredericia, Kolding og Middelfart Kommune

  Størrelse: Cirka 40.000 ha

 • Naturparker
  Pilot-naturpark Nissum Fjord

  Hvor: Nissum Fjord

  Hvem: Lemvig og Holsebro Kommuner 

  Størrelse: 24.500 ha

 • Naturparker
  Pilot-naturpark Randers Fjord

  Hvor: Østjylland

  Hvem: Norddjurs og Randers Kommune

  Størrelse: 21.350 ha

   

In English 

In Deutsch

Mærkningsordningen Danske Naturparker åbnede i sommeren 2013 og skal mærke områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder.

Mærkningsordningen er udviklet af Friluftsrådet på baggrund af erfaringer fra syv pilotprojekter i 2009-2012.

Grundlaget for danske naturparker er en enestående natur, men også kulturmiljø, rekreative muligheder, formidling og erhverv er vigtige elementer i en naturpark. 

Naturparker defineres således:

Danskenaturparker _farver _lillelogo D13-19628 1.0

Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Etablering af naturparker i Danmark skal give naturen et løft og give befolkningen bedre muligheder for friluftsoplevelser tæt på, hvor de bor. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov.

Se kriterier og rammer for Danske Naturparker 

Appendiks til kriterium 7

Mærkningsordningen Danske Naturparker udvikles med støtte fra Nordea-fonden

 

Nordea-fonden 2014

Nyt om naturparker

Så er der program for Naturparkkonferencen 30. maj 2017

Nu er tiden inde til at gøre status over naturparkerne, og høre om de praktiske erfaringer, resultater og opmærksomhedspunkter fra de projekter, der har fundet sted i naturparkerne.

Læs det fulde program samt få mere info om konferencen her

22. april 2017

***

Læs Naturpark Vesterhavets Proces- og Konceptmanual for Partnerprogram

Naturparkrådet i Naturpark Vesterhavet ønsket at etablere et naturparkpartnerskab, hvor de erhvervsdrivendes, sommerhusejernes og øvriges aktørers fortællinger kan bidrage positivt til at øge kendskabet til Naturpark Vesterhavet.

16. marts 2017

***

Naturpark Amager skal udvikle bæredygtig turisme

Naturpark Amager har stort potentiale for at blive en magnet for miljøinteresserede storbyturister, mener Innovationsfonden.

5. januar 2017

***

Se tidligere nyheder fra Danske Naturparker

Følg os på Facebook

Danske Naturparker er nu på Facebook. Her kan du finde nyheder, oplevelser og se billeder af de naturskønne områder.

Folder om Danske Naturparker

Danske Naturparker 2013 - forside

Ledte du efter nationalparker?

Få mere at vide om Friluftsrådets arbejde med nationalparker

Kontaktpersoner

Har du spørgsmål til Danske Naturparker:

Maria-Louise Lindgaard-Galamba

Projektleder Danske Naturparker  

Tlf. 21 13 43 03

Trine Skov

Afdelingsleder Friluftsrådet

Tlf. 30 48 17 37

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website