FriluftsRådet

Friluftsrådet

Udlodningsmidler til friluftsliv (tidligere Tips- og Lottomidler)

Puljen støtter aktiviteter, som fremmer befolkningens naturforståelse og muligheder for et aktivt friluftsliv.

 • Andre har fået tilskud til:
  Rekreativt naturområde

  Hvor: Vesthimmerland kommune

  Hvem: Østrup Borgerforening

  Budget: 65.000 kr.

  Tilskud: 32.500 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Bigård for børn

  Hvor: Stenløse

  Hvem: Udflytterbørnehaven Røde Rose II

  Budget: 21.500 kr.

  Tilskud: 4.500 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Fuglekasser

  Hvor: Kvejsted, Havndal

  Hvem: Foreningen af Brugere af Råby Stadion

  Budget: 16.500 kr.

  Tilskud: 8.250 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Byggeri af travalje

  Hvor: Roskilde

  Hvem: Roskilde Produktionsskole - Maritim Linje

  Budget: 731.700 kr.

  Tilskud: 109.700 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Fælles nyttehave

  Hvor: Hastrupparken, Køge

  Hvem: Køge Boligselskab

  Budget: 50.000 kr.

  Tilskud: 18.200 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Insekthoteller

  Hvor: Randers kommune

  Hvem: Randers Naturcenter

  Budget: 59.000 kr.

  Tilskud: 45.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Skolehave

  Hvor: København NV

  Hvem: Grøndalsvængets Skole

  Budget: 593.000 kr.

  Tilskud: 100.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Friluftsområde

  Hvor: Vebbestrup, Mariagerfjord

  Hvem: FDF Vebbestrup

  Budget: 170.000 kr.

  Tilskud: 85.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Naturrum

  Hvor: Randbøl Hede, Vejle kommune

  Hvem: Naturstyrelsen

  Budget: 6,6 mio. kr. 

  Tilskud: 800.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Mountainbike-rute

  Hvor: Pamhule skov, Haderslev

  Hvem: Hoptrup Marstrup Idrætsforening

  Budget: 130.000

  Tilskud: 30.000

 • Andre har fået tilskud til:
  Træstier

  Hvor: Vejerslev Skov, Gudenåen

  Hvem: Favrskov Kommune

  Budget: 1.064.000 kr.

  Tilskud: 250.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Flydende badehus

  Hvor: Køge Havn

  Hvem: Skov & landskab, Københavns Universitet

  Budget: 300.000 kr.

  Tilskud: 150.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Mobil sansehave

  Hvor: Østerbro, København

  Hvem: Ryvang Lokalråds Projektkontor

  Budget: 48.000 kr.

  Tilskud: 12.600 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Shelter

  Hvor: Hornsyld og Bråskov, Hedensted

  Hvem: Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov

  Budget: 226.000 kr.

  Tilskud: 27.400 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Rekreativt område

  Hvor: Vognsild, Vesthimmerland

  Hvem: Vognsild & Omegns Beboerforening

  Budget: 229.400 kr.

  Tilskud: 46.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Naturudstyr

  Hvor: Hillerød

  Hvem: Busbørnehaven Brumbassen

  Budget: 20.000 kr.

  Tilskud: 12.300 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Handicapvenlige faciliteter

  Hvor: Syddjurs kommune

  Hvem: Pindstrup Centret

  Budget: 425.000 kr.

  Tilskud: 260.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Oplevelsespunkt

  Hvor: Vejle Ådal, Vingsted

  Hvem: Danmarks Sportsfiskerforbund

  Budget: 838.000 kr.

  Tilskud: 403.700 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Fårefold

  Hvor: Hedensted

  Hvem: Børnehuset Lille Dalby

  Budget: 42.600 kr.

  Tilskud: 20.100 kr.

Har du en god ide?

Hold den ikke for dig selv. Kontakt os og fortæl om dit friluftsprojekt. Så hjælper vi dig med at komme i gang.

 

Ring på telefon

33 79 00 79 (tast 2)

eller send os en mail

Friluftsliv i folkeskolen

Udendørs undervisning, natur og friluftsliv på skoleskemaet bidrager positivt til elevernes læring, sundhed og trivsel. Det viser mange undersøgelser.

 

Har du og din skole idéer til mere undervisning og aktivitet i det fri? Så kan I søge tilskud fra puljen.

Søg tilskud til et friluftsprojekt

Find hjælp og inspiration til at søge tilskud ved at klikke i menuen herunder.

1 Hvem kan søge?

Alle kan søge
Tilskud kan søges af alle - enkeltpersoner, grupper, foreninger, institutioner, offentlige myndigheder, m.fl.

 

Vi støtter gerne projekter, der inddrager flere forskellige aktører (foreninger, institutioner mv.).

2 Hvad støtter puljen?

Puljens formål
Puljens formål er at fremme befolkningens naturforståelse gennem et aktivt friluftsliv.

 

Der kan søges om tilskud til konkrete initiativer, der skaber bedre rammer, indhold og muligheder for befolkningens friluftsliv og som samtidig bidrager til naturforståelsen.

 

Principperne for uddeling af tilskud
Midlerne uddeles efter principper fastsat af Friluftsrådets bestyrelse. Det er også bestyrelsen, der afgør om et projekt får tilskud eller ej.

 

Det prioriteres at støtte projekter, som er til gavn for en bred målgruppe og som involverer frivillige.

 

Vi støtter projekter med delvis finansiering. Den resterende finansiering kan komme fra andre fonde eller egne midler. Tilskud fra puljen får ofte andre bidragsydere på banen.

 

Se eksempler på andre puljer, der støtter friluftsliv og naturoplevelser.

3 Hvad er puljens fokusområder og særlige kriterier?

Aktuelle fokusområder

Friluftsrådet har udvalgt en række temaer, som vil være i fokus for puljen i 2014. Læs mere om fokusområderne.

 

Særlige vilkår for tilskud

Læs om de særlige forhold og betingelser, som gør sig gældende inden for områder, hvor Friluftsrådet generelt modtager et stort antal ansøgninger.

4 Hvordan søger jeg?

Ansøgningsskema
Tilskud søges ved at udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema. Skemaet åbnes via dette link. Bemærk at ansøgningsskemaet først gemmes, når du trykker indsend. Der er ikke teknisk mulighed for at gemme undervejs.

 

Sådan forbereder du din ansøgning
Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du læser vejledningen (pdf) igennem. På den måde kan du sikre dig, at du har samlet de nødvendige informationer, inden du går i gang med at udfylde skemaet online.

 

Som en hjælp til at skrive din ansøgning, kan du hente formatet for projektbeskrivelsen (word).

 

Har du ikke mulighed for at udfylde skemaet elektronisk, kan du få tilsendt et ansøgningsskema ved at kontakte os på tlf. 33 79 00 79 (tast 2).

5 Hvor finder jeg vejledning og inspiration?

Kontakt os for vejledning
Vi hjælper gerne på vej med udvikling af dine ideer, så de kan blive støttet af puljen. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os pr. telefon eller mail. Hent kontaktoplysninger.

 

Publikationer
Du kan hente gode idéer i publikationer udgivet af Friluftsrådet eller støttet af puljen. Se listen over publikationer.

 

I Årsberetningen 2013 (pdf) kan du læse om, hvad andre har fået tilskud til. Via indholdsfortegnelsen kan du nemt søge i dokumentet.

6 Hvornår får jeg svar?

Der er hvert år tre ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1. november.

 

Sagsbehandlingen varer normalt op til 3-4 måneder fra ansøgningsfristen. 

7 Hvornår udbetales tilskud?

Udbetaling af tilskud finder normalt sted, når det støttede projekt er afsluttet og samtlige udgifter er afholdt af ansøger. Udbetalingen sker i henhold til dokumentationskravene, som fremgår af bevillingsbrevet.

 

Når projektet er afsluttet, indsender ansøger den nødvendige dokumentation, pr. mail eller post, til Friluftsrådet, som derefter sørger for udbetaling af tilskuddet inden for 3-4 uger.

 

Tilskud til friluftsliv i landsbyer

Har I en idé, der kan skabe mere friluftsliv og bedre naturoplevelser i jeres landsby?

Så har I muligheden for at søge tilskud til jeres initiativ.

Frivilligt arbejde i naturen

Udfører jeres forening konkret frivilligt arbejde i naturen og vil I gerne have flere til at deltage i dette arbejde?

 

Så kan I søge om tilskud på op til 10.000 kroner.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • FEE
 • FEE
 • CO2 neutralt website