FriluftsRådet

Friluftsrådet

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet

Puljen støtter aktiviteter, som forbedrer befolkningens muligheder for at opleve og forstå naturen.

 • Andre har fået tilskud til:
  Insekthoteller

  Hvor: Randers kommune

  Hvem: Randers Naturcenter

  Budget: 59.000 kr.

  Tilskud: 45.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Friluftsområde

  Hvor: Vebbestrup, Mariagerfjord

  Hvem: FDF Vebbestrup

  Budget: 170.000 kr.

  Tilskud: 85.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Badebro

  Hvor: Klint, Nykøbing Sjælland

  Hvem: Grundejerforeningen Klint

  Budget: 200.000 kr.

  Tilskud: 90.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Mountainbike-rute

  Hvor: Pamhule skov, Haderslev

  Hvem: Hoptrup Marstrup Idrætsforening

  Budget: 130.000

  Tilskud: 30.000

 • Andre har fået tilskud til:
  Fælles nyttehave

  Hvor: Hastrupparken, Køge

  Hvem: Køge Boligselskab

  Budget: 50.000 kr.

  Tilskud: 18.200 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Træstier

  Hvor: Vejerslev Skov, Gudenåen

  Hvem: Favrskov Kommune

  Budget: 1.064.000 kr.

  Tilskud: 250.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Flydende badehus

  Hvor: Køge Havn

  Hvem: Skov & landskab, Københavns Universitet

  Budget: 300.000 kr.

  Tilskud: 150.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Mobil sansehave

  Hvor: Østerbro, København

  Hvem: Ryvang Lokalråds Projektkontor

  Budget: 48.000 kr.

  Tilskud: 12.600 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Naturrum

  Hvor: Randbøl Hede, Vejle kommune

  Hvem: Naturstyrelsen

  Budget: 6,6 mio. kr. 

  Tilskud: 800.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Shelter

  Hvor: Hornsyld og Bråskov, Hedensted

  Hvem: Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov

  Budget: 226.000 kr.

  Tilskud: 27.400 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Rekreativt område

  Hvor: Vognsild, Vesthimmerland

  Hvem: Vognsild & Omegns Beboerforening

  Budget: 229.400 kr.

  Tilskud: 46.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Naturudstyr

  Hvor: Hillerød

  Hvem: Busbørnehaven Brumbassen

  Budget: 20.000 kr.

  Tilskud: 12.300 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Handicapvenlige faciliteter

  Hvor: Syddjurs kommune

  Hvem: Pindstrup Centret

  Budget: 425.000 kr.

  Tilskud: 260.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Oplevelsespunkt

  Hvor: Vejle Ådal, Vingsted

  Hvem: Danmarks Sportsfiskerforbund

  Budget: 838.000 kr.

  Tilskud: 403.700 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Fårefold

  Hvor: Hedensted

  Hvem: Børnehuset Lille Dalby

  Budget: 42.600 kr.

  Tilskud: 20.100 kr.

Søg tilskud til et lokalt friluftsprojekt

Find hjælp og inspiration til at søge tilskud ved at klikke i menuen herunder.

1 Hvem kan søge?

Alle kan søge
Tilskud kan søges af alle - enkeltpersoner, grupper, foreninger, institutioner, offentlige myndigheder, m.fl.

 

Vi støtter gerne projekter, som bygger på partnerskaber, f.eks. mellem forskellige foreninger eller mellem private og offentlige aktører.

2 Hvad kan jeg få tilskud til?

Puljens formål
Puljens formål er at fremme befolkningens naturforståelse gennem et aktivt friluftsliv.

 

Der kan søges om tilskud til konkrete initiativer, der skaber bedre rammer, indhold og muligheder for befolkningens friluftsliv og som samtidig bidrager til naturforståelsen.

 

Principperne for uddeling af tilskud
Midlerne uddeles efter principper fastsat af Friluftsrådets bestyrelse. Det er også bestyrelsen, der afgør om et projekt får tilskud eller ej.

 

Det prioriteres at støtte projekter, som er til gavn for en bred målgruppe og som inddrager frivillig arbejdskraft. Tilskud gives overvejende som materialetilskud. Der kan dog i særlige tilfælde gives tilskud til lønninger.

 

Vi støtter projekter med delvis finansiering. Den resterende finansiering kan komme fra andre fonde eller egne midler. Der gives typisk et tilskud svarende til 50% af materialeudgifterne. Tilskud fra puljen får ofte andre bidragsydere på banen. Se eksempler på andre puljer, der støtter friluftsliv og naturoplevelser.

 

3 Hvad er puljens fokusområder og særlige kriterier?

Aktuelle fokusområder

Friluftsrådet har udvalgt en række temaer, som vil være i fokus for puljen i 2014. Læs mere om fokusområderne.

 

Særlige vilkår for tilskud

Læs om de særlige forhold og betingelser, som gør sig gældende inden for områder, hvor Friluftsrådet generelt modtager et stort antal ansøgninger.

 

Ny tilskudsmulighed: nye frivillige i naturen 

Foreninger kan søge om tilskud til ekstraudgifter i forbindelse med aktiviteter, som involverer andre frivillige end foreningens egne medlemmer i frivilligt arbejde i naturen. Læs mere og udfyld det særlige ansøgningsskema.

 

4 Hvordan søger jeg?

Ansøgningsskema
Tilskud søges ved at udfylde og indsende det elektroniske ansøgningsskema. Skemaet åbnes via dette link. Bemærk at ansøgningsskemaet først gemmes, når du trykker indsend.

 

Det er let at søge og der kræves ingen længere afrapportering om projektet.

 

Sådan forbereder du din ansøgning
Du kan gennemse ansøgningsskemaet ved at klikke på fanebladene øverst. På den måde kan du sikre dig, at du har samlet de nødvendige informationer, inden du går i gang med at udfylde skemaet online.

 

Som en hjælp til at skrive din ansøgning, kan du hente formatet for projektbeskrivelsen (word).

 

Har du ikke mulighed for at udfylde skemaet elektronisk, kan du få tilsendt et ansøgningsskema ved at kontakte os på tlf. 33 79 00 79 (tryk 2).

5 Hvornår får jeg svar?

Sagsbehandlingen varer normalt op til 3-4 måneder fra ansøgningsfristen.

 

Der er hvert år tre ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1. november.

 

6 Særligt for skoler

Mulighed for tilskud

Udendørs undervisning, natur og friluftsliv på skoleskemaet bidrager positivt til elevernes læring, sundhed og trivsel. Det viser mange undersøgelser.

 

Har du og din skole idéer til mere undervisning og aktivitet i det fri, kan I søge tilskud fra puljen.

 

Puljen kan støtte initiativer, som er med til at gøre udeliv til en integreret del af skoledagen; initiativer som giver elever mulighed for at arbejde praktisk og konkret med afsæt i deres teoretiske viden i de forskellige fag.

 

Vær opmærksom på

Projekter på institutioners egen grund kun kan støttes, hvis der er fuld offentlig adgang, og hvis projektet også tilgodeser og inddrager andre målgrupper end institutionens egne brugere.

 

Der ydes ikke tilskud til legepladser og idræt.

7 Hvor finder jeg inspiration?

Kontakt os for vejledning
Vi hjælper gerne på vej med udvikling af dine ideer, så de kan blive støttet af puljen. Du er derfor meget velkommen til at kontakte os på tlf. 33 79 00 79 eller tips@friluftsraadet.dk

 

Publikationer
Du kan hente gode idéer i publikationer udgivet af Friluftsrådet eller støttet af puljen. Se listen over publikationer.

 

I Årsberetningen 2013 (pdf) kan du læse om, hvad andre har fået tilskud til. Via indholdsfortegnelsen kan du nemt søge i dokumentet.

 

Har du en god ide?

Hold den ikke for dig selv. Kontakt os og fortæl om dit friluftsprojekt. Så hjælper vi dig med at komme i gang.

 

Ring på telefon

33 79 00 79 (tryk 2)

eller send os en mail

Få tilskud til frivilligt arbejde i naturen

Laver din forening frivilligt arbejde i naturen? Vil I have flere frivillige til at deltage i dette arbejde?

Så har I nu muligheden for at få op til 10.000 kr. i tilskud til jeres aktiviteter.

Du kan også søge støtte til:

image
Udviklingsprojekter og forskning
image
Løntilskud til naturvejledere
image
Driftstilskud til landsdækkende frilufts- og naturorganisationer
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • FEE
 • FEE
 • CO2 neutralt website