FriluftsRådet

Friluftsrådet

image

Friluftsrådets vision er:

Friluftsliv for alle i en rig natur

og på et bæredygtigt grundlag

Friluftsrådet - paraply for friluftslivet

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90 foreninger. Friluftsrådets medlemsorganisationer har det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv, men derudover kan de have mange forskellige interesser i at bruge og opleve naturen.

Glæden ved friluftslivet og de mange muligheder for oplevelser, som naturen giver, er udgangspunktet for Friluftsrådets arbejde. Friluftsliv forudsætter, at vi har varieret natur og rent miljø, og derfor er bæredygtighed et nøgleord for Friluftsrådets virke.

Derfor lyder visionen:

Friluftsliv for alle i en rig natur, og på et bæredygtigt grundlag.

Friluftsrådets formål 
Vision, mission og værdier 
Friluftsrådets vedtægter

 • Related content image

  Fokus for Friluftsrådet 2018-2020

  Som et led i Friluftsrådets strategi frem mod 2020 er der fokus på fem strategiske temaer for perioden 2018-2020.

  Se Fokus for Friluftsrådet 2018-2020

   

  Fokus for Friluftsrådet 2018-2020
 • Related content image

  Friluftsrådet som organisation

  Friluftsrådet er paraplyorganisation for 91 medlemsorganisationer. Der er 23 lokale kredse, en bestyrelse og et sekretariat med ca. 35 medarbejdere. 

  Friluftsrådet som organisation
 • Related content image

  Formalia

  Friluftsrådets øverste myndighed er generalforsamlingen. Læs mere om vedtægter, økonomi, årsberetninger

  Formalia
 • Related content image

  Hvad mener Friluftsrådet?

  Friluftsrådet varetager befolkningens og medlemsorganisationernes friluftspolitiske interesser gennem repræsentationer i råd og udvalg og andet politisk lobbyarbejde. 

  Hvad mener Friluftsrådet?
 • Related content image

  Udlodningsmidler til friluftsliv

  Friluftsrådet uddeler hvert år udlodningsmidler (tidligere Tips- og Lottomidler) til projekter, der er med til at skabe naturforståelse og friluftsliv. Godt 1 milliard kroner er uddelt gennem årene til projekter, der inspirerer og skaber nye muligheder for at komme ud og opleve friluftslivet og naturen.

  Udlodningsmidler til friluftsliv
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website