FriluftsRådet

Friluftsrådet

Udlodningsmidler til friluftsliv

Puljen støtter aktiviteter, som fremmer befolkningens naturforståelse og muligheder for et aktivt friluftsliv.

 • Andre har fået tilskud til:
  Trækstien ved Ulstrup

   

  Hvor: Ulstrup

  Hvem: Favrskov Kommune

  Budget: 1,5 mio. kr.

  Tilskud: 235.800 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Vesterbro Nabopark

   

  Hvor: København V

  Hvem: Vesterbrospejderne

  Budget: 241.315 kr.

  Tilskud: 50.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Nyskabende sheltere

   

  Hvor: Det Sydfynske Øhav

  Hvem: Naturturisme I/S

  Budget: 6,8 mio. kr.

  Tilskud: 400.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Terapihave

   

  Hvor: København NV

  Hvem: Forening for Flygtninge- og Invandrerkvinder (FAKTI)

  Budget: 1.372.000 kr.

  Tilskud: 359.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Naturrum

   

  Hvor: Vang granitbrud

  Hvem: Bornholms Regionskommune

  Budget: 2,6 mio. kr.

  Tilskud: 600.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Rekreativt naturområde

   

  Hvor: Vesthimmerland kommune

  Hvem: Østrup Borgerforening

  Budget: 65.000 kr.

  Tilskud: 32.500 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Bigård for børn

   

  Hvor: Stenløse

  Hvem: Udflytterbørnehaven Røde Rose II

  Budget: 21.500 kr.

  Tilskud: 4.500 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Fuglekasser

   

  Hvor: Kvejsted, Havndal

  Hvem: Foreningen af Brugere af Råby Stadion

  Budget: 16.500 kr.

  Tilskud: 8.250 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Byggeri af travalje

   

  Hvor: Roskilde

  Hvem: Roskilde Produktionsskole - Maritim Linje

  Budget: 731.700 kr.

  Tilskud: 109.700 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Fælles nyttehave

   

  Hvor: Hastrupparken, Køge

  Hvem: Køge Boligselskab

  Budget: 50.000 kr.

  Tilskud: 18.200 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Insekthoteller

   

  Hvor: Randers kommune

  Hvem: Randers Naturcenter

  Budget: 59.000 kr.

  Tilskud: 45.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Skolehave

   

  Hvor: København NV

  Hvem: Grøndalsvængets Skole

  Budget: 593.000 kr.

  Tilskud: 100.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Friluftsområde

   

  Hvor: Vebbestrup, Mariagerfjord

  Hvem: FDF Vebbestrup

  Budget: 170.000 kr.

  Tilskud: 85.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Naturrum

   

  Hvor: Randbøl Hede, Vejle kommune

  Hvem: Naturstyrelsen

  Budget: 6,6 mio. kr. 

  Tilskud: 800.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Mountainbike-rute

   

  Hvor: Pamhule skov, Haderslev

  Hvem: Hoptrup Marstrup Idrætsforening

  Budget: 130.000 kr.

  Tilskud: 30.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Træstier

   

  Hvor: Vejerslev Skov, Gudenåen

  Hvem: Favrskov Kommune

  Budget: 1.064.000 kr.

  Tilskud: 250.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Flydende badehus

   

  Hvor: Køge Havn

  Hvem: Skov & landskab, Københavns Universitet

  Budget: 300.000 kr.

  Tilskud: 150.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Mobil sansehave

   

  Hvor: Østerbro, København

  Hvem: Ryvang Lokalråds Projektkontor

  Budget: 48.000 kr.

  Tilskud: 12.600 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Shelter

   

  Hvor: Hornsyld og Bråskov, Hedensted

  Hvem: Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov

  Budget: 226.000 kr.

  Tilskud: 27.400 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Rekreativt område

   

  Hvor: Vognsild, Vesthimmerland

  Hvem: Vognsild & Omegns Beboerforening

  Budget: 229.400 kr.

  Tilskud: 46.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Naturudstyr

   

  Hvor: Hillerød

  Hvem: Busbørnehaven Brumbassen

  Budget: 20.000 kr.

  Tilskud: 12.300 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Handicapvenlige faciliteter

   

  Hvor: Syddjurs kommune

  Hvem: Pindstrup Centret

  Budget: 425.000 kr.

  Tilskud: 260.000 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Oplevelsespunkt

   

  Hvor: Vejle Ådal, Vingsted

  Hvem: Danmarks Sportsfiskerforbund

  Budget: 838.000 kr.

  Tilskud: 403.700 kr.

 • Andre har fået tilskud til:
  Fårefold

   

  Hvor: Hedensted

  Hvem: Børnehuset Lille Dalby

  Budget: 42.600 kr.

  Tilskud: 20.100 kr.

Frivillige, lokale ildsjæle

 

 

Friluftsprojekter kan skabe aktivitet, fællesskab og gode naturoplevelser.

Har jeres forening en idé, der fremmer friluftslivet og naturoplevelserne i jeres område, så kan I søge tilskud fra puljen.

Friluftsliv og natur for børn og unge

 

Friluftsliv og læring i naturen er godt for børns sundhed, trivsel og naturforståelse.

Har jeres skole eller dagtilbud en god idé til mere friluftsliv og natur i hverdagen? Så kan I søge tilskud fra puljen.

Søg tilskud

Udlodningsmidler til friluftsliv støtter initiativer inden for friluftsliv og naturformidling i Danmark.

Puljen har til formål at skabe de bedst mulige betingelser for udøvelsen af friluftsliv og samtidig bidrage til en øget naturforståelse.

Midlerne uddeles inden for fire forskellige kategorier:

1 Tilskud til lokale projekter

Alle kan søge om tilskud til lokalt forankrede friluftsprojekter, dvs. privatpersoner, grupper, foreninger, institutioner, offentlige myndigheder m.fl.

Ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1. november.

Læs mere om principperne for uddeling af tilskud til lokale projekter.

Sådan søger du
Udfyld og indsend det elektroniske ansøgningsskema, som åbnes her.

Bemærk, at ansøgningen først gemmes, når du trykker indsend. Der er ikke teknisk mulighed for at gemme undervejs.

Før du udfylder ansøgningen, anbefaler vi, at du læser brugervejledningen (pdf) igennem. På den måde kan du sikre dig, at du har samlet de nødvendige informationer.

Som en hjælp til at forberede din ansøgning kan du anvende dette skema (word). Hvis du ikke har mulighed for at bruge det elektroniske ansøgningsskema, kan du kontakte os på tlf. 33 79 00 79 (tast 2).

Læs om sagsbehandlingen af ansøgninger.

2 Tilskud til udviklingsprojekter og forskning

Puljen kan støtte udviklingsprojekter og forskning, der særligt fremmer friluftslivets vilkår i Danmark, og som bidrager til udviklingen af nye former og rammer for friluftsliv.

Ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juli og 1. november.

Vi støtter primært i form af økonomisk tilskud, men kan også bidrage med sparring i forbindelse med udvikling af projektidéer, så de kan blive støttet af puljen eller undervejs i projekternes gennemførsel.

Læs mere om principperne for uddeling af tilskud til udviklingsprojekter og forskning.

Sådan søger du
Udfyld og indsend det elektroniske ansøgningsskema, som åbnes her.

Bemærk, at ansøgningen først gemmes, når du trykker indsend. Der er ikke teknisk mulighed for at gemme undervejs.

Før du udfylder ansøgningen, anbefaler vi, at du læser brugervejledningen (pdf) igennem. På den måde kan du sikre dig, at du har samlet de nødvendige informationer.

Læs om sagsbehandlingen af ansøgninger.

3 Tilskud til løn til naturvejledere

En pulje på cirka 10 mio. kr. er årligt afsat til løntilskud til naturvejledere.

Ansøgningsfrist: 1. marts.

Læs mere om principperne for uddeling af løntilskud og find ansøgningsskema.

4 Driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer

Puljen kan give driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer (hovedorganisationer).

Ansøgningsfrist: 1. november.

Læs mere om principperne for uddeling af driftstilskud.

Friluftsfaciliteter

Ønsker du inspiration til din ansøgning om støtte til nye friluftsfaciliteter?

Her kan du hente gode råd og finde inspiration.

Inspiration og vejledning

Ønsker du vejledning til ansøgningen? Vil du vide, om din idé falder inden for puljens formål? Savner du inspiration til et friluftsprojekt?
 

Kontakt os på telefon

33 79 00 79 (tast 2)

eller tips@friluftsraadet.dk

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website