FriluftsRådet

Friluftsrådet

Nye Naturrum formidler Lillebælts unikke natur

6. marts 2018

I et samarbejde mellem Fredericia, Kolding og Middelbart Kommune skal der i 2018 og 2019 etableres nye Naturrum i Naturpark Lillebælt for at øge interessen for parkens unikke natur. Pengene til projektet kommer fra Udlodningsmidler til Friluftsliv under temaet ”Store oplevelser i storslået natur”.

Naturpark Lillebælt er med til at danne rammen om enestående natur-  og kulturhistoriske oplevelser i naturområdet, der omgiver Lillebælt. De tre naturpark-kommuner Fredericia, Kolding og Middelbart Kommune samarbejder om at profilere områdets storslåede natur og desuden biddrage til at flere – lokale såvel som turister – får øjnene op for naturparkens mange spændende muligheder.

Derfor har Naturpark Lillebælt i december 2017 modtaget 1.100.000 kroner i tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv under temaet ”Store oplevelser i storslået natur”. Pengene skal bruges til at etablere nye Naturrum i naturparken, der skal udbrede kendskabet til områdets mange oplevelser, naturperler og dertilhørende historie.

Hvad er naturrum?

Naturrum er støttepunkter med stort lokalt ejerskab, som understøtter naturformidling og friluftsliv, og formidler ”det lokale særpræg”. Det er udflugtsmål med anderledes fysiske rammer for ophold, aktivitet og formidling i naturskønne områder. Naturrum fremhæver det særlige ved stedets natur og historie og giver besøgende en pause fra hverdagen. Naturrum er steder i naturen, hvor man kan være aktiv i det fri, hente ny viden eller blot finde ro og fordybelse, og få frisk luft til egne tanker – Friluftsrådet.dk


Naturpark Lillebælt har søgt om tilskud til tre forskellige naturrum i naturparken – med hver deres tema. Visionen bag projektet er, at der skal skabes nye rammer for naturparkens beundringsværdige og unikke natur, der omgiver Lillebælt – og som desuden danner rammerne for en masse fantastisk dyreliv i området.

”Vi ønsker at få formidlet vores helt unikke natur, kulturhistorie, kystlandskab og desuden få flere ud at opleve denne - både lokale, turister, skoler, institutioner, foreninger og friluftslivsfolket. Når man holder af noget, vil man også være med til at passe på det,” siger Merete Nørgaard, projektkonsulent Naturpark Lillebælt.

Naturpark Lillebælt har en masse utrolig natur, kulturhistorie og spændende kystlandskab. Blandt andet kan man få muligheden for at opleve det særlige bælt med de stejle skrænter, samt hvad det dertil medfører af dyr og planter m.v. – Herunder et stort antal marsvin, der ikke findes andre steder i verden. Det samme gælder for kystlandskabet, hvor man alle steder kan opleve land tæt på. 

”Gennem naturrummene kommer vi til at gøre opmærksom på alt det spændende, der findes i Naturpark Lillebælt. Mange flere kommer til at kende det og vil dermed passe på og værne om alle de værdier der findes i netop vores område – Naturpark Lillebælt,” siger Merete Nørgaard.

Naturpark Lillebælt

 Foto: Naturpark Lillebælt

De tre Naturrum

Naturrum ved Solkær Enge og Skibelund

Det første Naturrum skal ligge ved udløbet fra Solkær Enge og skal kunne fungere som et fuglekiggertårn, stjernekiggested og som et mødested for naturparkens besøgere. Fortællingen om Solkær Enge er dets fantastiske fugleliv, hvor hundredvis af svømme- og vadefugle holder til. Området er i den forbindelse blevet et attraktivt sted at begive sig hen for rovfugle, som ofte kommer til syne på engene til glæde for naturparkens besøgere. Når mørket falder på, skaber området desuden mulighed for observationer af himmelrummet uden forstyrrende baggrundslys. 

Naturrum ’Marsvinet’

Det andet Naturrum skal placeres i Kanalbyen ved Lillebælt, som er et centralt sted i Fredericia by. Idéen med dette naturrum er, at der skal laves en mobil grejbank og informationsrum, der visuelt skal ligne et marsvin udefra – en fisk og desuden symbol, der kendetegner vandet omkring Lillebælt og især Kanalbyen, som er et meget populært fiskersted. Naturrummet skal indeholde plancher med information om fiskeri, fisk, hele økosystemet med mere, hvilket skal gøre den besøgende klogere på livet under vandet.

 

Naturrum for kystlandskab og geologi i Naturpark Lillebælt

Det tredje Naturrum skal paceres ved Røjle Klint, som er et af de bedste steder i landet at opleve efterdønningerne fra istiden. Baggrunden for Naturrummet er at bidrage til en forståelse af områdets særlige natur. Naturrummet skal rumme digital formidling af områdets særlige kvaliteter samt fortællinger om naturparkens geologi og kystlandskab. Ligesom i Naturrummet ved Kanalbyen skal der laves en grejbank, hvor der kan lånes grej i form af eksempelvis kikkerter, så de besøgende også kan få oplevelsen af at se de mange marsvin, der holder til i Lillebælt.

 

Den maritime formidling i Lillebælt

Det helt særlige ved naturen omkring Lillebælt er vandmiljøet, der omgiver bæltet. Her er kommunerne i samarbejde med lokale friluftslivsforeninger, dykkere, kajakklubber, lystfiskere, de kommunale samt de private naturvejledere allerede i færd med at forbedre formidlingen af vandfriluftslivet i området. Vandmiljøet formidles gennem lyde fra Lillebælt, der via en mikrofon under vandet blandt andet opfanger marsvinlyde. Derudover er planen, at der skal opsættes kamera under vandet, så der også kan vises livebilleder og videoer af livet under vandoverfladen. I samarbejde med dykkerne skal der også findes løsninger på formidling af vandmiljøet til de personer, der ikke selv kan opleve vandmiljøet i Lillebælt, ligeså vel som, der skal øget fokus på emnet ’Spis Lillebælt’, der handler om at finde ud af, hvad der findes under havoverfladen, samt hvad det kan bruges til.

”Ved at få lokale ambassadører ved de tre naturrum, håber vi at nå ud til endnu flere med vores budskab om at opleve og passe på den unikke natur vi har i og omkring Lillebælt,” siger Merete Nørgaard, projektkonsulent Naturpark Lillebælt.

Projektet er drevet af frivillige ildsjæle bestående af lokale foreninger, borgere, grønne organisationer og lokaludvalg og styrelser. Hertil vil kommunerne stå for driften af Naturrummene med hjælp fra de lokale. 

Projektet forventes påbegyndt i starten af 2018 og afsluttet i slutningen af 2019.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website