FriluftsRådet

Friluftsrådet

Temadag satte fokus på sundhed i friluftsliv og foreninger

11. januar 2018

En tur i naturen sammen med andre styrker sundheden. Temadag på Nordfyn satte fokus på naturens betydning for sundhed, og hvordan flere kan komme ud gennem samarbejde mellem foreninger og kommuner.

100 deltagere var i mandags samlet til temadag på Nordfyn, som startskuddet til Friluftsrådets projekt Sund I Naturen. På dagen blev deltagerne, der både kommer fra kommuner, frilufts- og idrætsforeninger og patientorganisationer, præsenteret for ny viden om projektets temaer: naturens betydning for sundheden, friluftsforeningernes potentiale og samarbejdet mellem kommuner og foreninger om blandt andet at invitere sårbare mennesker med i foreningerne.

Den ene del af dagens program handlede om de nyeste forskningsresultater inden for natur, friluftsliv og sundhed og kommuners erfaringer med mental sundhed i naturen - både i teori og udendørs i praksis. Den anden del handlede om samspillet mellem kommuner og friluftsforeninger og civilsamfundets potentiale.

IMG_2455

I projektet deltog 10 fokuskommuner, der fremadrettet skal bruge naturen i arbejdet med forskellige grupper af borgere. En af kommunerne var Nordfyns Kommune, der var værter for temadagen.

"Vi er stolte over at være værter for et så flot og perspektivrigt projekt. I kommunal-bestyrelsen har vi en målsætning om, at det skal være let at træffe det sunde valg i Nordfyns Kommune, og den målsætning passer som fod i hose med det her initiativ fra Friluftsrådet. Vi har en natur, der indbyder til et aktivt friluftsliv, og en masse frivillige, der brænder for at yde en ekstra indsats ", udtalte borgmester Morten Andersen.


IMG_2410

Foreninger og kommuner - sammen om sundheden.
Sund I Naturen skal undervejs også udvikle og afprøve modeller for, hvordan patient- og friluftsforeninger kan bidrage til det og være med til at skabe sunde vaner og derigennem være med til at forbedre social, mental og fysisk sundhed for borgerne på længere sigt. Børne- og socialminister Mai Mercado deltog også på temadagen, og hun glæder sig til at følge projektet:

"Civilsamfundet og det frivillige foreningsliv er uundværligt. Det er her, folk i alle aldre og med vidt forskellige baggrunde mødes og engagerer sig i meningsfulde fællesskaber. Samtidig er den frivillige sektor en vigtig medspiller i løsningen af samfundsmæssige udfordringer. Der er et stort potentiale i øget samarbejde mellem offentlige, private og frivillige aktører, og Sund i Naturen er et vigtigt projekt, som jeg er spændt på at følge" udtalte Mai Mercado.

"Vi ved jo, at foreningerne kan noget særligt, når de samler mennesker når de har fri for at dyrke friluftsaktiviteter. Det kan være de går på vandretur, sejler i kajak sammen med andre eller mødes for at fiske ved åen. Men det vigtigste er nok at de gør det sammen med andre, for i foreninger er man en del af et fællesskab, som gør at man kommer igen og igen og bliver ved at være aktiv. Det vil vi gerne have at flere oplever, også dem, der skal tages i hånden for at komme med ud" udtalte Lars Mortensen, formand i Friluftsrådet.

Børne-og socialminister Mai Mercado talte på temadagen for kommuner og organisationer.

Mai Mercado

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website