FriluftsRådet

Friluftsrådet

Kommuner bruger naturen som mentalt åndehul

2. januar 2018

Flere kommuner har erfaringer med at bruge naturen som et åndehul, der spiller en vigtig rolle i jagten på nye veje til at øge danskernes mentale sundhed.

Hvis flere borgere skal mere ud i naturen, skal landets kommuner arbejde målrettet med at skabe bedre synlighed og kendskab til lokale naturområder, sikre gode friluftsfaciliteter, og ikke mindst skabe aktiviteter og events i naturen, der trækker borgerne med ud.

Det er nogle af konklusionerne i en ny rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. Rapporten udspringer af projektet Naturens Rige, som er et samarbejde mellem syv kommuner i Sund By netværket. I Naturens Rige har de syv kommuner arbejdet målrettet med at bruge de kommunale naturområder som en ramme for aktiviteter og indsatser, der øger borgernes mentale overskud og sundhed.

I naturen finder mange et åndehul fra hverdagens stress og jag. Naturen skaber rum for ro, afslapning og fordybelse og vækker sanserne på ny – uanset om vi lytter til fuglefløjt, mærker den bløde skovbund under fødderne eller vindens bid i kinderne.

”I Friluftsrådet er vi ikke i tvivl om, at oplevelser og aktiviteter i naturen, er en vigtig brik i både forebyggelsen og behandlingen af psykiske lidelser som for eksempel stress og depression. Derfor er vi også rigtig glade for de gode og konkrete eksempler og erfaringer som kommunerne gør sig i projekter som Naturens Rige, og vi håber, at mange andre kommuner finder inspiration til at sætte nye initiativer i gang i naturen," siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

Naturen er mange ting
Kommunerne i projektet har et meget forskelligt udgangspunkt for at skabe aktiviteter og oplevelser i naturen. Nogle af kommunerne bag projektet ligger i landlige omgivelser og har hav, skov eller anden storslået natur lige uden for døren. Andre kommuner er bykommuner, hvor en grøn kile eller en park udgør den grønne ramme om projektets aktiviteter og indsatser. Men det kan sagtnes lade sig gøre at lave gode og sundhedsfremmende indsatser i den bynære natur.

I Rødovre Kommune valgte man for eksempel at fokusere på et grønt område lige bag biblioteket, som ikke tidligere har været udnyttet til aktiviteter eller andet.

”Borgerne i kommunen har altid troet, at området var privat og har derfor holdt sig væk. Men Rødovre har med få midler fået borgerne til at bruge området. Kommunen har blandt andet etableret et stisystem og sat en bænk op, biblioteket har åbnet bagdøren ud til området, og nu bruger folk området. De sætter sig for eksempel på bænken med en bog, mens børnene leger på græsset. Samtidig arrangerer kommunen mindfulness-ture med mødested på grunden”, fortæller videnskabelig assistent Ida Nielsen Sølvhøj, der blandt andet står bag rapporten fra Statens Institut for Folkesundhed.

Synlighed, kendskab og bedre faciliteter

For mange kommuner ligger der en vigtig opgave i at synliggøre naturområder i lokalområdet – uanset om det drejer sig om den helt bynære natur som området i Rødovre eller den åbne natur i landkommunerne. Hvis borgerne ikke har kendskab til naturområderne, eller til hvordan de kan bruge områderne, bliver de ikke brugt. Samtidig ligger der en vigtig opgave i at sikre adgangen til områderne. Det skal være let at komme ud i naturen, borgerne skal føle sig trykke og de må ikke være i tvivl om, at de kan færdes i naturområderne på lovlig vis. Faciliteter som bænke, toiletter og overdækkede områder, hvor man kan søge ly bliver også fremhævet i rapporten som vigtige elementer, hvis kommunerne skal have borgerne til i højere grad at søge ud.

Konkret har flere af kommunerne bag Naturens Rige arbejdet målrettet med at invitere borgerne i kommunerne ud i naturen til en række aktiviteter og events. På den måde har kommunerne også kunnet målrette aktiviteterne i naturen til de grupper, som kommer mindst i naturen og ikke selv tager initiativ aktiviteter udendørs.

”Friluftsrådet arbejder for et aktivt friluftsliv for alle. Derfor er det også glædeligt, når kommunerne for eksempel sammen med det lokale foreningsliv inviterer nogle af de mennesker med ud i naturen som bevæger sig allermindst og sjældent kommer i naturen. De er her, at vi kan rykke allermest – både i forhold den fysisk, mentale og sociale sundhed”, siger Jan Ejlsted.

Sammen med DGI og DIF har Friluftsrådet indgået partnerskabet Bevæg dig for livet – i naturen. Sammen arbejder de tre organisationer netop for at skabe gode rammer for et aktivt friluftsliv for de danskere, der bevæger sig mindst og sjældent kommer i naturen.

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website