FriluftsRådet

Friluftsrådet

Konference: Friluftslivet i Danmark

3. januar 2018

Kom til konference til maj og vær med til at tegne retningen for fremtidens friluftsliv.

friluftsliv

Friluftslivet i Danmark 2018 - mål, middel og værdier 

Invitation til friluftskonference den 7. - 8. maj på Skovskolen i Nødebo.  

I foråret 2018 afholder Københavns Universitet i samarbejde med Syddansk Universitet og Aarhus Universitet en friluftskonference på Skovskolen i Nødebo. Formålet med friluftskonferencen er at dele viden om friluftslivets rolle i 2018 gennem synspunkter fra blandt andre konferencedeltagere, politikere og centrale aktører. Synspunkterne er endvidere med til at tegne et billede af, hvilken retning og rolle fremtidens friluftsliv skal spille. 

Konferencen fokuserer på udviklingen og betydningen af natur- og nationalparker i Danmark, som eksemplificeres gennem tre cases, der afrundes med et blik på dansk friluftsliv i 2018 set i et norsk perspektiv. Temaerne for konferencen indledes af forskere og undervisere og omhandler følgende spørgsmål:

  • Hvilke værdier rummer friluftslivet og hvad lægger den danske befolkning vægt på, hvad angår lystbetonede oplevelser i den danske natur?
  • Hvilke argumenter og rationaler taler for styrkelse af det pædagogiske friluftsliv?
  • Hvilken udvikling af friluftslivet vil du foreslå igangsat de kommende år?

Konferencen afholdes på Skovskolen i Nødebo den 7.-8. maj 2018 og er en videreførelse af tidligere friluftskonferencer, hvoraf den seneste blev afholdt på Sletten ved Silkeborg i 2016. 


Link til tilmelding findes her

Programmet for konferencen kan findes her

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website