FriluftsRådet

Friluftsrådet

Hvad ved vi om friluftslivs effekter på sundhed?

23. januar 2018

De færreste sætter spørgsmålstegn ved, at frisk luft og aktiviteter i naturen gør noget godt for både krop og sjæl. Men hvad siger videnskaben og hvor meget ved vi egentlig med sikkerhed? Det dykker en ny, stor gennemgang af forskning i friluftsliv og sundhed ned i.

Forskere fra Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet har gennemgået knap 500 publikationer og studier om friluftslivs effekter på den fysiske, mentale eller sociale sundhed. Dermed får vi et opdateret overblik over den eksisterende videnskabelige litteratur og de sundhedsmæssige effekter af friluftsliv.

Der er idag stor viden, der kan være afsæt for nye forskningsprojekter, eller for praktikere i for eksempel kommuner, der vil skabe gode og effektive sundhedsindsatser med friluftsliv som omdrejningspunkt. Og ikke mindst er der brugbar viden, når politikere i kommuner og på nationalt niveau skal prioritere, hvordan vi får mest sundhed for pengene.

"Vi håber, at forskningsoversigten vil blive brugt flittigt af både praktikere, forskere og beslutningstagere, og at vi i de kommende år vil blive meget klogere på sammenhængene mellem danskernes friluftsliv og de medfølgende effekter på sundheden – både til glæde for den enkelte og for samfundet som helhed. Så vi i endnu højere grad kan stå på mål for det, som de fleste af os allerede mærker på egen krop – nemlig at friluftslivet gavner vores sundhed, og dermed er en samfundsmæssig investering, som vi skal prioritere”, siger Lars Mortensen, formand for Friluftsrådets bestyrelse.

Vi ved, hvad vi ikke ved
En vigtig konklusion i forskningsgennemgangen er dog også, at vi fortsat mangler viden og dokumentation. Der er masser af områder, der er mangelfuldt eller slet ikke undersøgt, evidensen i de eksisterende studier er af svingende karakter, og resultaterne kan ikke nødvendigvis overføres direkte til danske forhold.

Fakta om rapporten

Forskningsgennemgangen er udarbejdet af Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet  med støtte fra udlodningsmidler til friluftsliv. Gennemgangen afdækker et rigt forskningsfelt, der spænder over en meget bred vifte af friluftsaktiviteter, sundhedsindsatser og effekter i henholdsvis fritiden, social- og sundhedssektoren og daginstitutions- og uddannelsessektoren.

Download rapporten

”Vores bøn til politikerne er at prioritere det her forskningsområde. I Friluftsrådet er vi ikke i tvivl om, at naturen og aktiviteter i det fri gør en kæmpe forskel for rigtig mange menneskers sundhed hver eneste dag. Men hvis vi for alvor skal udnytte naturen og friluftslivets store potentiale for bedre sundhed, så kræver det større viden, mere dokumentation og bedre retningslinjer for, hvordan for eksempel kommunerne arbejder målrettet og effektivt med sundhedsindsatser i naturen. Det kræver, at forskningen på området prioriteres, men også at praktikerne i kommunerne evaluerer, samler og deler viden systematisk, så vi i højere grad kan lære af hinandens projekter, erfaringer og resultater”, siger Lars Mortensen. Friluftsrådet har netop taget hul på noget af det arbejde med projektet Sund i Naturen, hvor 10 kommuner deltager. 

Læs mere om Sund i Naturen 

forskningsoversigt forside

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website