FriluftsRådet

Friluftsrådet

Ny model for driftstilskud til natur- og friluftsorganisationer

4. januar 2018

Friluftsrådets bestyrelse har vedtaget en ny model for, hvordan der uddeles driftstilskud til natur- og friluftsorganisationer. Fra 2018 vil organisationernes driftstilskud i højere grad end før blive bestemt af objektive faktorer.

Preview _COLOURBOX8677688

Friluftsrådet uddeler hvert år driftstilskud til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer, som fremmer friluftslivet i Danmark. Midlerne er en del af Udlodningsmidler til Friluftsliv, der består af overskuddet fra Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet.

I december 2017 besluttede Friluftsrådets bestyrelse en ny model for, hvordan organisationer tildeles driftstilskud. Den nye model betyder, at tilskuddene i højere grad vil blive bestemt af objektive faktorer, såsom organisationernes sekretariatsstørrelse, kontingentindtægter og økonomisk trang.

”Den nye model for driftstilskud vil skabe større gennemsigtighed og sikkerhed for organisationerne i forhold til, hvordan tilskuddenes størrelse bliver fastlagt. Der vil stadig være elementer, der afgøres ved skøn, men det vil være tydeligt, hvad disse skøn baseres på,” lyder det fra Lars Mortensen, formand for Friluftsrådet.

God dialog med organisationer
Friluftsrådet har under udviklingen af modellen været i konstruktiv og tæt dialog med de berørte organisationer, som blandt andet omfatter Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerbund, Cyklistforbundet og Dansk Ornitologisk Forening. 

”Vi er meget glade for den gode og konstruktive dialog, vi har haft med alle de organisationer, der modtager driftstilskud. Det har betydet, at vi er kommet frem til en rigtig god model, som der er bred opbakning til,” siger Lars Mortensen.

Modellen kommer til at gælde fra 2018 og falder dermed sammen med en ny lov om fordelingen af udlodningsmidler, der gør at den samlede pulje til organisationernes drift stiger fra ca. 17,2 til ca. 18,6 mio. kr. årligt. Modellen indfases over 5 år fra 2018 til 2022. Organisationer skal fortsat ansøge om driftstilskud en gang om året. 

Læs mere om den ny model for driftstilskud

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website