FriluftsRådet

Friluftsrådet

5 mio. kroner til udvikling af Danske Naturparker

1. januar 2018

Seks naturparker kan nu realisere og udvikle projekter til fordel for borgere, besøgende og frivillige. Friluftrådet har netop givet tilskud på i alt 5 mio. kroner til syv projekter fordelt over seks naturparker.

Udsigt over en lille del af Naturpark Nakskov Fjord

Nakskov Fjord (Udsigten over)

Der bliver masser af nye friluftsmuligheder i flere af naturparkerne under mærkningsordningen Danske Naturparker. Under tilskuds-temaet i 2017 'Store oplevelser i storslået natur' har i alt syv projekter fordelt over seks naturparker fået sammenlagt fem millioner kroner i tilskud fra Udlodningsmidler til friluftsliv.

"Projekterne i Danske Naturparker er virkelig med til at sætte skub i udviklingen af nye måder at formidle naturen på og åbne naturen for mange menneskers friluftsliv og oplevelser ved at gøre naturen tilgængelig eller stille udstyr til rådighed. Det har været et af målene med naturparkerne og det er godt at se, hvor seriøst de tager deres opgave med de nye projekter, som har opnået tilskud denne gang" siger Friluftsrådets direktør Jan Ejlsted. 

Om projekterne, der har fået tilskud

 • Naturpark Åmosen har fået 1,1 millioner kroner i tilskud til at etablere to Naturrum ved Skarresø og Ornum Strand. Naturrummene skal tage udgangspunkt i friluftsliv og naturoplevelser, og skal indrettes med formidlings-, samlings- og opholdsrum samt udlejning af grej.

 • Naturpark Lillebælt har fået 1,1 millioner kroner i tilskud til at oprette Naturrum i naturparken, der skal formidle den lokale natur (især med fokus på marsvin og det øvrige marine liv) ved Solkær Enge, Røjle Klint og Kanalbyen i Fredericia.

 • Naturpark Maribosøerne har fået 850.000 kroner i tilskud til at udvikle flere faciliteter, blandt andet til fire nye shelterpladser op Hestø, Præstø, Nørresø og ved naturskolen med en ny type sheltere til overnatning samt friluftsudstyr som foreninger, skoler og andre kan bruge.

 • Naturpark Nakskov Fjord har fået 500.000 kroner i tilskud til at etablere bl.a. fire sheltere og 11 flydebroer samt udvikling af muligheder for friluftsiv og naturoplevelser i naturparken.

 • Pilotnaturpark Randers Fjord har fået 800.000 kroner i tilskud til at bygge en kanonbåd, der skal virke som et mobilt besøgs- og formidlingsplatform for naturparken. Kanonbåden skal formidle viden om oplevelser indenfor temaerne; Natur, Friluftsliv, Kulturhistorie, Formidling, og Erhverv & turisme.

 • Pilotnaturpark Nissum Fjord har fået 250.000 kroner i tilskud til at etablere et besøgscenter for gæster, brugere og frivillige. Porten skal fungere som et ubemandet besøgscenter, hvor turister og lokale kan starte deres besøg ved fjorden.

 • Pilotnaturpark Nissum Fjord har fået 400.000 kroner i tilskud til at bygge en bro over Storåens udmunding, der samtidigt vil åbne op for et nyt naturområde i naturparken, der hidtil har været lukket for offentligheden.

Se mere om Danske Naturparker

I alt er 30 nye natur- og friluftsprojekter et skridt tættere på realisering, efter at Friluftsrådet mandag d. 11. december besluttede at støtte dem med i alt 18,3 millioner kroner fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Udlodningsmidler til Friluftsliv består af overskuddet fra Danske Lotteri i Spil og Klasselotteriet.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website