FriluftsRådet

Friluftsrådet

Kom til workshop om temaer for Udlodningsmidler til Friluftsliv

9. februar 2018

Kom med input til, hvad der skal være fokus for de udviklingsprojekter, som kan få tilskud fra Udlodningsmidler for Friluftsliv i 2018. Friluftsrådet inviterer til workshop tirsdag den 13. marts kl. 15.30-18.00 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, København SV.

Hvilke aktuelle udfordringer inden for friluftslivet kan udviklingsprojekter med tilskud fra Udlodningsmidler fra Friluftsliv være med til at løfte? Det kan du komme med forslag til, når Friluftsrådet holder workshop for medlemsorganisationer og andre samarbejdspartnere tirsdag den 13. marts.

Workshoppen skal belyse to temaer, som det vil være muligt at søge om tilskud til udviklingsprojekter fra Udlodningsmidler til Friluftsliv i 2018:

Naturformidling som løftestang
Hvordan kan naturformidling og -vejledning være løftestang for et bedre liv? Hvilke udfordringer er der aktuelt på den lokalpolitiske dagsorden, og hvordan kan formidling af naturen være med til at løse dem?

Innovative rammer for friluftsliv
Hvordan forbedrer vi mulighederne for oplevelser i det fri? Hvordan skaber vi inspirerende rammer for friluftsliv, som styrker fællesskab og fremmer de gode naturoplevelser?

På workshoppen vil potentialet inden for de to temaer blive belyst fra flere sider af oplægsholdere og deltagere. Inputtet fra workshoppen vil være med til at definere rammerne for, hvilke projekter der kan søge om tilskud til udviklingsprojekter fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Rammerne for udviklingsprojekter vil blive lanceret i slutningen af marts, og der vil være frist for at søge om tilskud den 1. juli 2018.

Tilmeld dig Friluftsrådets workshop senest 8. marts.

Har du spørgsmål til arrangementet? Kontakt afdelingsleder Jakob Simonsen, tlf. 30 22 16 64 eller mail sim@friluftsraadet.dk.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website