FriluftsRådet

Friluftsrådet

10,5 millioner kroner til nye friluftsprojekter

9. februar 2018

Friluftsrådet besluttede i starten af februar at give tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til 81 projekter, som skaber nye muligheder for friluftsliv og naturoplevelser i hele landet. Særligt friluftslivets ildsjæle og foreninger kommer til at nyde godt af midlerne.

COLOURBOX3528143

Rollespil i naturen, pilgrimsvandring i Nordsjælland, sheltere til sårbare grupper, fisketure til flygtninge og nye muligheder for vinterbadning. Det er nogle af de projekter, som har netop har fået tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Friluftsrådet besluttede i starten af februar at give tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter inden for tre temaer: Friluftslivets ildsjæle, Friluftsliv lige i nærheden og Nye vinkler på naturformidling.

Med temaet Friluftslivets ildsjæle ønsker Friluftsrådet at støtte til de frivillige ildsjæle og foreninger, som er med til at skabe nye oplevelser for andre i naturen. I alt er der givet tilskud på 2,8 millioner kroner til friluftslivets ildsjæle.

”Det er fantastisk, at så mange frivillige ildsjæle og aktive foreninger brænder for at skabe bedre muligheder for at flere kan komme ud i naturen og få gode oplevelser. Det er med til at skabe liv og sammenhold i lokalsamfundene, og det er dejligt at se, hvordan for eksempel børn og unge, flygtninge og udsatte grupper får bedre muligheder for at opleve naturen,” siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

Blandt de ildsjæleprojekter som har fået tilskud er der mange spændende initiativer båret frem frivillige kræfter og aktive foreninger. For eksempel har Rideklubben Dagfari fået tilskud til at lave en 75 kilometer lang riderute gennem Nordsjælland.

Flygtninge på fisketur
Med temaet ’Nye vinkler på naturformidling’ har Friluftsrådet givet tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, der udvikler naturformidlingen i Danmark, så den er med til at løse samfundsmæssige problemer eller er med til at få nye målgrupper ud i naturen. Der er givet 3,8 millioner kroner i tilskud til naturformidlingsprojekter.

Her er for eksempel et projekt af Danmarks Sportsfiskerforbund og Integrationsportalen.dk, der har fået 900.000 kr. til at arrangere fiskeskoler for unge flygtninge. På fiskeskolerne mødes frivillige fiskere med flygtninge for at fisk, snakke og spise sammen. På den måde får flygtningene tilknytning til dansk natur og foreningsliv.

Sheltere til sårbare
17 projekter har fået tilskud på i alt 3,7 millioner kroner under temaet ’Friluftsliv lige i nærheden’. Projekterne skal samlet set skabe bedre muligheder for friluftsoplevelser til hverdagen. Derfor er der givet tilskud projekter, der udvikler rekreative områder med friluftsfaciliteter og naturformidling.

Inden for dette tema er der blandt andet givet tilskud på 350.000 kroner til et projekt fra Kolding Kommune, som ønsker at udvikle nye sheltertyper og aktivitetetssteder til borgere med særlige behov. Projektet skal give mennesker med fysiske, praktiske, sociale eller psykiske udfordringer – og alle andre – mulighed for at overnatte i naturen under trygge rammer året rundt.

I starten af marts vil der blive lanceret nye muligheder for at søge om tilskud til friluftsprojekter. Følg med på www.friluftsraadet.dk/tilskud.

Udlodningsmidler til Friluftsliv er en del af overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website