FriluftsRådet

Friluftsrådet

Nyt nationalt skovprogram skal give mere skov og plads til friluftsliv

12. april 2018

Friluftsrådet glæder sig over et nationalt skovprogram med fokus på mere skov og friluftsliv for alle. Men Rådet savner mål for bynær skovrejsning og ambitioner for faciliteter til friluftsliv, der er vigtige for en stor del af befolkningen.

Teltning

Skovture, ridning, fuglekigning, mountainbiking, motionsløb, primitiv overnatning og rollespil. De danske skove er populære arenaer for en lang række forskellige friluftsaktiviteter, og der er fuld opbakning fra Friluftsrådet til at arbejde for mere skov i Danmark. Det har Rådet netop skrevet i et høringssvar til et nationalt skovprogram, der efter års tilløb endelig er blevet sendt i høring fra Miljøstyrelsen.

Det nationale skovprogram indeholder blandt andet et mål om, at skovlandskaber skal dække 20-25 % af Danmarks areal inden udgangen af det 21. århundrede, mod i dag knapt 15%.

”Skovene er det mest populære sted for danskerne at dyrke friluftsliv, og der kommer stadig flere interesser til. Derfor er det helt afgørende, at vi får mere skov i Danmark” siger Friluftsrådets formand Lars Mortensen.

Flere bynære skove på ønskesedlen
Friluftsrådets efterlyser derfor et klart mål i skovprogrammet om at rejse skov i nærheden af byerne, hvad enten det sker via statslige, kommunale eller private skovrejsninger.

”Vi opnår de største rekreative gevinster ved at rejse ny skov i bynære områder, hvor der bor mange mennesker. Jo tættere vi bor på skoven, jo mere glæde har vi af den, også i hverdagene. Mere skov tæt på byerne vil lette presset på de øvrige skove, og derfor så vi gerne at der var mål for bynær skovrejsning” siger Lars Mortensen.

Savner ambition for faciliteter
Friluftsrådet bakker også op om skovprogrammets pejlemærke om at ”fastholde og udvikle skov som et velfærdsgode, hvor befolkningen sikres muligheder for friluftsliv og naturoplevelser” og glæder sig over, at skovprogrammet fremhæver, at ”alle skal have mulighed for friluftsliv og naturoplevelser knyttet til skovene for at kunne styrke sundheden og udvikle bevidstheden om naturen”.

”Vi er naturligvis begejstrede for, at vores arbejde for at fremhæve friluftslivet har båret frugt, men når det er sagt, savner vi en mere klar ambition for faciliteter til friluftsliv i statsskovene. Det er afgørende for folk, der vil besøge skovene, at der er gode parkeringsforhold, vedligeholdte veje og stier, mulighed for overnatning i shelters, som er en kæmpe succes og madpakkehuse til børnehaven. Faciliteter er forudsætningen for gode frilufts- og naturoplevelser i skovene for langt størstedelen af danskerne, og det behov så vi gerne blev imødekommet” siger Lars Mortensen.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website