FriluftsRådet

Friluftsrådet

Nye muligheder for tilskud skal udvikle friluftslivet

10. april 2018

Har du en idé til et udviklingsprojekt, som kan skabe nye, innovative rammer for friluftslivet eller nye former for naturformidling og naturvejledning? Så søg om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv senest 1. juli 2018.

Ikon -innovative -friluftsrammer

Friluftsrådet ønsker med to nye temaer for Udlodningsmidler til Friluftsliv at fremme større udviklingsprojekter, som skaber innovative rammer for friluftslivet eller udvikler nye former for naturformidling.

De to nye temaer giver frivillige organisationer, naturparker og nationalparker mulighed for at søge om tilskud på mellem 500.000 og 2.000.000 kr. Inden for begge temaer ønsker Friluftsrådet især at fremme projekter, der retter sig mod børn og unge. Der er frist for at søge de to puljer d. 1. juli 2018.

Naturformidling som løftestang

Naturformidling og naturvejledning er et effektivt redskab til at løse en række aktuelle samfundsudfordringer og få særlige målgrupper ud i naturen. Ved at tænke naturformidling og naturvejledning ind i nye sammenhænge kan det være løftestang til for eksempel at få flere børn og unge eller udsatte grupper ud i naturen.

Friluftsrådet giver tilskud til projekter, som udvikler og afprøver nye former for naturformidling og naturvejledning. Projekterne skal være nytænkende og skabe grundlag for udbredelse flere steder i landet. En del af tilskuddet kan gives i form af løntilskud.

Der er i alt afsat 3 millioner kroner til 2-4 projekter inden for dette tema.

Læs mere om temaet

Innovative rammer for friluftsliv

Friluftsrådet ønsker at støtte visionære projekter, som konkret viser, hvordan rammerne for friluftslivet kan udvikles og fornys.

Derfor giver vi tilskud til eksempelprojekter, der skaber nye fysiske rammer og mødesteder for aktiviteter i naturen. Det kan være tilbud til nye målgrupper, nye muligheder for at komme ud i naturen eller nye former for oplevelser.

Projektet skal henvende sig til en bred målgruppe og rumme flere funktioner/aktiviteter. Derudover skal projektet være forankret i et samspil mellem flere aktører.

Der er i alt afsat 4 millioner kroner til 2-6 projekter inden for dette tema.

Læs mere om temaet

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for gode råd til dit projekt, så er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 33 79 00 79 (tast 2) eller tips@friluftsraadet.dk.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website