FriluftsRådet

Friluftsrådet

Natur gavner mennesker i alle livssituationer

7. september 2017

Naturen kan give os noget særligt og naturvejlederne kan spille en vigtig rolle i få mennesker i forskellige livssituationer ud og bruge naturen, hvis man ser naturformidling i et bredt perspektiv.

Video Stressramte Mænd Svendborg

Naturen kan noget særligt og naturvejlederne er eksperter i at bruge naturen som ramme om aktiviteter for mange forskellige grupper af mennesker. Uanset om det handler om at skabe fællesskab mellem ensomme borgere, få borgere i gang med livet efter et sygdomsforløb eller om at forebygge livsstilssygdomme, så er der noget at komme efter i naturen.

"Naturvejledernes arbejde handler ikke kun om at lave bål og studere planter eller tage på tur ud i naturen. Naturen kan give så meget mere til mennesker i alle situationer af livet og det kan naturvejlederne spille en vigtig rolle i at formidle," siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet, der aktuelt støtter ca. 50  natuvejledere med løntilskud. 

Sundhed for alle borgere
22 % af de særlige aktiviteter natuvejlederne lavede i 2016 handler om borgernes sundhed og de retter sig mod mange forskellige grupper af borgere; indvandrere i boligområder, mødregrupper, psykisk syge ældre eller socialt udsatte unge - og kan både handle om borgernes sociale,mentale og fysiske sundhed.

De grupper af borgere, som naturvejlederne laver aktiviteter for kan være alle ligefra socialt udsatte unge til ensomme ældre, psykisk syge mennesker eller overvægtige børn. 

”Pointen er, at man skal se naturvejledere i et bredt perspektiv. Naturen kan give værdi for alle borgere og naturvejlederne kan i samarbejde med rigtig mange faggrupper i kommunerne løse mange flere opgaver end man traditionelt kan forestille sig” siger Jan Ejlsted.

Op mod 150 naturvejledere er ansat i kommuner eller på kommunale naturskoler. Læs mere i rapporten "Naturvejledning i alle forvaltninger - Hvordan?" 

Se hvordan stressramte mænd har glæde af naturen:

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website