FriluftsRådet

Friluftsrådet

De skjulte naturperler skal komme flere til gode

19. september 2017

Kender du et naturområde i dit lokalområde, som mange flere kunne få glæde af at besøge? Så søg om tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til et projekt, som synliggør de skjulte naturperler i Danmark.

Nordbornholm

Der findes mange oversete, små naturperler rundt omkring i Danmark, som mange flere kunne få glæde af. Måske er det svært at komme ud til dem, eller måske er der ikke er nok information om stederne, og de naturoplevelser, som de gemmer på.

Med puljen ’Del dine hemmelige steder’ vil Friluftsrådet sætte spot på de små naturperler ved at give tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, som på forskellig vis forbedrer mulighederne for at gå på opdagelse i de lokale naturområder.

”Jeg tror, at mange kender et lokalt naturområde, som andre kunne have glæde af. Vi vil gerne synliggøre de særlige steder i naturen og bidrage til, at flere får mulighed for gode natur- og friluftsoplevelser i deres hverdag,” siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

Åbn landskabet
I Friluftsrådet håber man, at puljen vil få lokale kræfter tage at gå sammen om projekter, der ”åbner” naturen og landskabet, så man som besøgende får adgang til nye naturoplevelser og samtidig får ny viden og gode fortællinger med sig hjem.

Der kan eksempelvis være tale om etablering af nye stier i et område, formidling af stedets gemte eller glemte natur og kulturhistorie, forbedring af mulighederne for friluftsliv etc. Der gives tilskud til f.eks. materialer, udstyr eller faciliteter.

Foreningen Sandvig har eksempelvis fået støtte til en kultur- og natursti mellem Osandbugten og Hammerhavn på Bornholm. Stien giver adgang til unikke oplevelser lige fra sprækkedale til urfjeld og søer og formidler fortællinger fra øens tidligere granitværk.

Også Horbelev Menighedsråd har fået tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv. Her er der blevet skabt adgang til en smuk mose omkranset af landbrugsarealer, lavet et stiforløb og opsat nye faciliteter, f.eks. bænke og et fugletårn. Projektet er lavet i samarbejde med den lokale økologiske landmand, som har ladet sine arealer åbne for offentligheden.

Læs mere om, hvordan du søger om tilskud

Læs historien: "Lokale ildsjæle skaber nye veje i naturen"

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website