FriluftsRådet

Friluftsrådet

Nyt center skal få flere børn ud i naturen

29. september 2017

Danske børn er i naturunderskud. Friluftsrådet er med i et nyt Center for Børn og Natur der med støtte fra Nordea-fonden skal medvirke til at vende udviklingen og sikre, at flere børn kommer ud i naturen.

Foto: Jakob HelbigBoern Naturlegeplads Foto Jakob Helbig

Aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik. Alligevel peger flere undersøgelser på, at danske børn er betydelig mindre i naturen end deres forældre, og at de derfor går glip af oplagte muligheder for sundere krop og sind – også ind i voksenlivet.

Friluftsrådet er med i et nyt Center for Børn og Natur, der skal være med til at vende udviklingen, så børn kommer mere ud. 

Kæmpe potentiale
”Centrets ambition er at integrere brugen af natur meget mere i det moderne børneliv.” Det siger Søren Præstholm fra Københavns Universitet, der er en af de forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der sammen med Friluftsrådet og støttet af Nordea-fonden har etableret Center for Børn og Natur. Søren Præstholm er leder af det nye center.

”I tæt samarbejde med pædagoger, lærere, ledere af friluftsforeninger og ikke mindst forældre og børnene selv vil vi have flere børn ud at erfare og opleve naturen. Vi ved, at det har et kæmpe potentiale i forhold til at skabe trivsel, læring og udvikling: Vi bliver simpelthen klogere og sundere af at være i naturen. Vi ved også, at vil vi sikre vores naturværdier fremover, skal fremtidens generationer have fokus på og bevidsthed om de værdier, naturen repræsenterer. Det kan de kun få ved at opleve naturen på egen krop.”

Børnene skal selv være med
Det nye center skal bl.a. undersøge forskelle i børns brug af naturen på tværs af alder og baggrund samt, ikke mindst, hvilken rolle institutionen, skolen, fritidstilbuddet, vennerne, familien, digitale medier mv. spiller for, hvordan og hvor meget børnene kommer i naturen.

”Som forskere er vi naturligvis optaget af at undersøge og forstå virkeligheden. Men vi skal mere end at forske. Vi skal også udvikle og afprøve sammen med børnene og sammen med de miljøer, de færdes i, så vi er med til at vende udviklingen” siger Søren Præstholm.

Det sker bl.a. i delprojektet ’naturaktivitetskanon’, som Friluftsrådet står for. Det skal skabe dialog og debat i offentligheden om, hvilke naturaktiviteter, der tegner det gode børneliv. Her vil både foreninger, skoler, dagtilbud og familier blive opfordret til at give deres input, der ender med en liste over børns ”must try” naturoplevelser.

Parterne bag centret er forskningsmiljøer på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, VIA University College og Aarhus Universitet samt Friluftsrådet.

 

Se mere om Center for Børn og Natur

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website