FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftsliv kan være social løftestang

11. oktober 2017

Friluftsliv og aktiviteter i naturen gavner mental, social og fysisk sundhed. Især kan friluftsliv være med til at forbedre sundheden for dem, der ikke føler sig hjemme i fitnesscenter eller idrætshaller. Derfor rummer friluftslivet et stort potentiale for at forbedre livskvaliteten for socialt udsatte og mindske ulighed i sundhed.

Mens der er forskel i danskernes motionsvaner afhængig af uddannelsesniveau ses samme social skævhed ikke i friluftslivet. Der er for eksempel ikke forskel på, hvor ofte personer med kort og lang uddannelse dyrker de tre hyppigste friluftsaktiviteter: at gå en tur, lufte hunden og opleve naturen. Det bliver afdækket i en ny undersøgelse, og det har fået Friluftsrådet til at se nærmere på mulighederne for at bruge friluftsaktiviteter og ophold i naturen. Undersøgelsen viser at 84 % af danskerne mener, at friluftsliv og ophold i naturen påvirker deres humør og psykiske trivsel, 80 % at det forbedrer deres fysiske trivsel.  

”Naturen kan noget, og alle erfaringer viser, at friluftslivet og naturen kan forbedre borgernes sociale, mentale og fysiske sundhed. Især er der stort potentiale for at styrke socialt udsatte grupper i samfundet fordi alle der er højt til loftet og plads til alle i naturen. Der er en lav startbarriere, det koster ikke noget at gå en tur og de fleste har de sko det kræver. Og så handler det om at være med, ikke være den bedste og det appellerer helt klart til nogle borgere” siger Friluftsrådets direktør Jan Ejlsted. 

Natur skal ind i sundhedspolitikken

Også fra politisk side møder undersøgelsen interesse:

”Det taler lige ind i en virkelighed som jeg kan se mange perspektiver i som sundhedsordfører. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at naturen kan bidrage til sundhed for krop og sjæl og sammenhængen mellem krop og sjæl. Der er jo nogle meget fine elementer i friluftslivet, som er for alle. Der er ikke konkurrence og der er tilgængelighed for alle” siger Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører fra Socialdemokratiet.

”Det tiltaler mig at vi som samfund har de muligheder for at komme ud i naturen.Tilgængeligheden er vigtig, og der er vi relativt heldige med lovgivningen i Danmark. Kommunerne er gode til at sikre det rekreative i planlægningen. Men jeg så også gerne at der blev flere muligheder for at komme ud i naturen. Det skal være sådan, at folk tænker: det er rigtig let at komme ud i naturen” siger Flemming Møller Mortensen. Derfor mener han det vigtigt, at Danmark har både bynær natur og stor vild natur. 

Han fortæller om en oplevelse der kan illustrere, hvad det er naturen kan:

”Forleden gik jeg en tur lang langs stranden ved vestkysten og mødte både nogen der kom ridende, og nogen der kørte på deres glidere i den friske vind og en dame med rollator, iltpumpe og hund. Jeg kunne se, at uanset hvad folk lavede, så gjorde de det med glæde og velbehag og følelsen af at gøre noget godt for sig selv. Og vi sov sikkert alle sammen godt om natten og var rigtig glade i bøtten” fortæller Flemming Møller Mortensen.

Erfaringer skal på formel

Friluftsrådet arbejder på, at potentialet udnyttes langt bedre og mere systematisk i både sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering - og her spiller friluftsforeningerne en vigtig rolle i forhold til at højne livskvaliteten for især de mest udsatte borgere.

Rådet har netop startet et projekt, hvor friluftsforeningers aktiviteter kobles sammen med kommunernes arbejde i forhold til overvægtige børn, unge med sociale og mentale udfordringer, kronikere, mennesker med stress, angst og depression samt ensomme ældre, og hvor friluftsforeningernes rolle er, at indsatsen for de mennesker forankres via medlemskab af en forening.

”Men det er afgørende, at man får sat de gode erfaringer på formel og undersøge hvordan man praktisk kan bruge naturen i forhold til en sundheds- og trivselsdagsorden. Som sundhedsordfører mener jeg, det er vigtigt, at vi får stillet skarpt af effekten af det at komme ud og være fri under åben himmel og det er den undersøgelse jo en lille del af” siger Flemming Møller Mortensen.

Rebildbakker

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) ser stort potentiale i at bruge naturen som løftestang for sundhed. 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website