FriluftsRådet

Friluftsrådet

Adgangssager skal behandles hurtigere

2. oktober 2017

Lang sagsbehandlingstid i sager om spærrede strande betyder, at adgangen kan forhindres i årevis. Efter at Socialdemokratiet har påpeget problemet, indrømmer miljø- og fødevareministeren, at der er tale om ”utilfredsstillende forsømmelse” og vil rette op på problemet.

Når folks bliver forhindret i at komme ned på stranden eller gå langs kysten af afspærringer som hegn, sten og skilte, så kan borgerne klage via kommunen til Kystdirektoratet, der skal afgøre om afspærringen er lovlig. Nogle steder nægter grundejeren at efterkomme et påbud og nogle steder har kommunerne svært ved at rejse sagen. Men nogle kommuner oplever også, at adgangen til stranden forhindres, blot fordi sagerne trækker i langdrag i Kystdirektoratet. I praksis betyder det, at adgangen til stranden kan være spærret i lang tid, uden at man kan gøre mere for at håndhæve retten til at færdes langs stranden.

Det går for langsomt
Det problem har fået Christian Rabjerg Madsen, der er miljøordfører for Socialdemokratiet, til at rejse spørgsmålet til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, om det er en tilfredsstillende procedure for at sikre folk fri adgang til strande og kyster.

”Vi skal ikke acceptere, at enkelte borgere monopoliserer naturen – slet ikke vores strande og reglerne skal både overholdes og håndhæves, så alle danskere kan nyde naturen. Det er uholdbart ” siger Christian Rabjerg Madsen, der selv har været ude og gå langs stranden ved Kolding for at tage problemet i øjesyn.

Miljø- og fødevareministeren indrømmer, at sagsbehandlingstiden for sagerne, ikke er tilfredsstillende.

”Der er tale om en utilfredsstillende forsømmelse i de konkrete sager. Borgere og kommuner skal kunne have en forventning om, at deres sager bliver behandlet inden for en rimelig tidshorisont” lyder det i ministerens svar på Christian Rabjerg Madsens spørgsmål.

Ministeren svarer ligeledes, at han har indskærpet over for Kystdirektoratet, at der skal sikres en rimelig sagsbehandlingstid på tværs af alle typer af sager.

 

”Det skulle gerne fjerne bare et af de problemer, der er i forhold til at sikre, at folk kan komme ud i naturen uden at opleve ulovlige afspærringer. Det er vi tilfredse med og håber at ministeren vil have tilsvarende vilje til at sikre adgang til natur på andre områder", lyder det fra Friluftsrådets direktør Jan Ejlsted. Han henviser desuden til at kommunerne også har et ansvar: 

"Nu er det jo ikke alene Kystdirektoratet, som skal føre tilsyn og træffe afgørelser i sager om ulovlige forhindringer for offentlighedens adgang til naturen, mange sager er såmænd også urimeligt længe om at komme igennem eksempelvis kommunernes sagsbehandling” siger han.

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website