FriluftsRådet

Friluftsrådet

Ny kortlægning af sundhedsindsaster i naturen

2. oktober 2017

Natur- og friluftsaktiviteter anvendes i mange kommuner som et centralt element i arbejdet med forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering, men vi kender ikke det reelle omfang, og der mangler overblik over, hvordan indsatserne er tilrettelagt.

Friluftsrådet kortlægger nu kommunernes brug af naturen og friluftsaktiviteter i deres borgerrettede sundhedstilbud. Kortlægningen er den første undersøgelse, som skaber et nationalt overblik over kommunernes brug af natur- og friluftsaktiviteter i det sundhedsfremmende arbejde. Målet er at skabe et struktureret overblik over eksisterende, afprøvede indsatser, som andre kommuner kan implementere eller finde inspiration i, så de gode initiativer og indsatser bliver udbredt til endnu flere kommuner.   

”Naturen er en fantastisk platform, når vi skal holde danskerne sunde og raske. Når vi flytter træningen med kræftpatienter ud, lader overvægtige børn tumle i skoven eller skaber nye sociale relationer for ensomme ældre i selskab med en naturvejleder, så sker der noget særligt. Naturen kan bare noget mere, end træningslokalet eller samtalen rundt om et bord. I naturen er vi helt automatisk aktive, der er højt til loftet, og den friske luft gør os godt, uanset om vi dyrker friluftsaktiviteter med høj puls og sved på panden, leger eller søger ro og fordybelse”, siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

Kort om undersøgelsen
Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema, der er sendt ud til landets 98 kommuner. Her bliver kommunerne spurgt om omfanget og indholdet af natur- og friluftsaktiviteter i den borgerrettede forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Desuden spørges ind til kommunens politiske visioner og prioriteringer for friluftsliv i deres folkesundhedsindsatser. Spørgeskemaundersøgelsen bliver fulgt op af et antal telefoninterviews, for at få et uddybende indblik i kommunernes erfaringer.

Sund i Naturen
Resultaterne af kortlægningen indgår i Friluftsrådets projekt Sund i Naturen. Læs mere om Sund i naturen.

Se filmen om kræftramte mænds naturtræning

Se filmen om ensomme ældres fællesskab i naturen

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website