FriluftsRådet

Friluftsrådet

Friluftsfaciliteter får flere ud i naturen

11. oktober 2017

En ting er, at have lov til at færdes i naturen. En anden ting er, at have mulighed for det. Faciliteter er med til at inspirere til friluftsliv og få flere ud i naturen.

_DSC8231 (1)

Koncepter som Kløverstierne, der formidler en rute med oplevelser undervejs eller fysiske faciliteter som bålhuse og sheltere har de senere år skabt en rekreativ infrastruktur. Det har stor betydning for friluftsoplevelsen, der både bliver bedre eller nemmere for foreningerne, og især for friluftsudøvere, der tager ud på egen hånd.

”Det har været en bevidst strategi at skabe konkrete muligheder for at opleve naturen, som et supplement til det politiske arbejde for bvedre adgang til natur. Det tilgodeser også de uorganiserede friluftsmennesker, der gerne vil gå en tur på en sti eller tage frokosten med til borde og bænke i skoven” siger Lars Mortensen, formand for Friluftsrådet. 

Friluftsrådet gennem Udlodningsmidler til friluftsliv støttet et hav af sheltere, stiforløb, bålhuse, naturcentre, kajakbroer men også fugletårne, dykkerstier og flydende saunaer.

”Faciliteterne med til at øge adgangen til friluftsoplevelser for alle, både ved at gøre nogle ting mulige som ellers ikke ville være det, men også ved at inspirere folk til oplevelser. Dermed bidrager Friluftsrådet til at øge befolkningens generelle forståelse og interesse for naturen og muligheder for at opleve den” siger Flemming Larsen fra Udlodningsudvalget under Friluftsrådets bestyrelse. 

Faciliteter giver lige adgang til natur

Jan Arvidsen fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet forsker blandt andet i, hvilke faciliteter, der får unge til at være udendørs. Han er enig i, at faciliteter gør naturen tilgængelig for flere.

”Faciliteter er med til at give lige adgang til naturen. Det er både adgang til særlige arealer, og det er adgang til at dyrke særlige friluftsaktiviteter og åbne naturen for mange flere. Faciliteter strukturerer aktiviteterne, enten fordi de er en destination, eller fordi de i sig selv driver os ud. Samtidig er de et godt middel til at styre færdslen, hvis der for eksempel skal tages hensyn til at beskytte særlige områder eller til at skille forskellige brugertyper ad” siger Jan Arvidsen, og nævner som eksempel naturlegepladsen, der er familiens mål for at komme ud og gå en tur. 

Jakob Færch, der er udviklingskonsulent i Lokale- og Anlægsfonden, mener også, at faciliteter er afgørende for at lokke folk ud i naturen:

”Vi ser faktisk, at de strukturelle ting vinder over kampagnerne. Faciliteter, det kan være naturlegepladser eller motionsanlæg, får oftere folk til at tage ud i naturen end kampagner med samme budskab” siger Jakob Færch.

I en undersøgelse fra 2013 fremgår det, at de mest anvendte faciliteter i naturen blandt den voksne befolkning er borde og bænke samt afmærkede ruter. Dertil kommer, at 50 % af børnefamilierne bruger naturlegepladser og en tredjedel af børnefamilierne bruger bål- og grillpladser.”

Uddrag af artikel i Friluftsrådets jubilæumsmagasin 2017. 

Se hele magasinet her 

102007 Shelters 1.0

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website