FriluftsRådet

Friluftsrådet

Ødelægger en trampesti virkelig et naturområdes værdi?

9. november 2017

Friluftsrådet går i rette med Landbrugsstyrelsen, der mener at trampestier og offentlig adgang forringer værdien af et naturområde og at de derfor helst vil undgå det.

I en artikel i Landbrugsavisen den 19. oktober 2017 giver Landbrugsstyrelsen udtryk for, at naturarealers værdi falder, hvis der er offentlig adgang til området. Artiklen med overskriften ”Nu kan du købe en sø eller en eng af staten” handler om, at Landbrugsstyrelsen via jordfordelingskontoret i Tønder har sat en række arealer til salg, som landmænd ikke vil købe tilbage efter jordfordeling efter etablering af vådområder.

I artiklen erkender Landbrugsstyrelsen om offentlighedens færdsel på arealerne, at ”Det har vi også via EU en vis interesse i (...) men vi prøver at begrænse adgangen til trampestier på arealerne, så de ikke bliver ødelagt i forhold til jagt, afgræsning osv. Det skal heller ikke ødelægge prisen”.

Denne direkte udmelding fra Landbrugsstyrelsen har fået Friluftsrådet til at reagere blandt andet i et debatindlæg i Landbrugsavisen. Her skriver formand Lars Mortensen: 

"Set fra friluftslivets side er det både uheldigt og usympatisk, at Landbrugsstyrelsen erklærer, at man direkte arbejder for at begrænse offentlighedens adgang til disse arealer, som samfundet har investeret ganske mange penge i. Kan det virkelig være rigtigt, at det er holdningen til folks brug af naturområder, der bruges skattekroner på at etablere? Måler vi alene et naturområders samfundsmæssige værdi på, hvor mange penge et salg kan indbringe? Hvad med at indregne den samfundsmæssige værdi, som muligheden for at komme ud i naturen giver?

Lige nu arbejdes der netop fra mange aktørers side med at finde multifunktionelle løsninger i forvaltningen af det åbne land, som i højere grad sigter mod at arealer skal løfte flere samfundshensyn og at de statslige støtteordninger ikke bør fastlægges og administreres sådan, at de lægger sig i vejen for at opnå en merværdi for samfundet. Der er bred enighed om at det er vejen frem i et land, hvor interesserne i arealer er langt større end det areal, der er.

I Friluftsrådet kan vi have forståelse for, at Landbrugsstyrelsen søger at afhænde disse arealer og at det selvfølgelig skal søges gjort til bedst mulige pris. Men vi har ikke forståelse for, at Landbrugsstyrelsen direkte erklærer, at man fra ministeriets side prøver at begrænse adgangen til trampestier på arealerne".

trampestier

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website