FriluftsRådet

Friluftsrådet

Minister vil forringe adgang til natur ved campingpladser

30. november 2017

Miljø- og fødevareministeren indskrænker offentlighedens adgang til naturen, når staten sælger ud af sine campingpladser.

 Teltning

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil ikke sikre folks adgang til naturen, når staten sælger 17 campingpladser, hvor der ellers hidtil har været gode muligheder for at være, fordi det var offentligt ejede områder.  

På et spørgsmål fra Alternativets miljøordfører Christian Poll om tankerne i forhold til adgang svarer Esben Lunde Larsen:

“Regeringen ønsker ikke at stille kommende ejere dårligere i konkurrencen med de øvrige campingpladser ved at pålægge dem yderligere begrænsninger end dem, der følger af lovgivningen. Som enhver anden grundejer, vil det derfor være op til den kommende ejer at beslutte, om offentligheden skal have en særlig vidtgående adgang til arealerne.” 

Friluftsrådet har ellers fremført i et høringssvar, at det er vigtigt at bevare de gode adgangsmuligheder til områderne, selvom de bliver solgt, som det er muligt når staten sælger andre naturområder. 

"Det er typisk meget kystnære naturarealer og når de bliver privateje ændres reglerne for offentlighedens muligheder for at færdes og opholde sig der. Der sker således en række indskrænkninger i offentlighedens ret til at færdes i naturen" siger Lars Mortensen, formand i Friluftsrådet. 

Friluftsrådet har i sit høringssvar til lovforslaget om salget af campingpladserne fremført, at der kunne lægges en klausul om, at offentlighedens ret til at færdes og opholde sig i disse naturarealer fortsat skal svare til de udvidede rettigheder, som Naturstyrelsen hidtil har stillet. Alternativt, at man som minimum følger Naturbeskyttelseslovens regler for adgang til offentligt ejede arealer.

"Men med ministerens svar ser det ikke ud til, at det er befolkningen som helhed man ønsker at tilgodese, men den enkelte private campingpladsejer" siger en ærgerlig formand.  

Læs Friluftsrådets høringssvar

Læs mere om slag af statens campingpladser

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website