FriluftsRådet

Friluftsrådet

Midlertidigt stop for at søge om tilskud til friluftsliv

10. marts 2017

Friluftsrådet har besluttet at indføre et midlertidigt stop for at modtage ansøgninger om tilskud fra Udlodningsmidler til friluftsliv, mens det bliver overvejet, hvordan puljen skal fungere efter den nye politiske aftale om udlodningsmidler.

En politisk aftale om fordelingen af udlodningsmidler betyder, at de projektmidler, som Friluftsrådet administrerer, går en usikker fremtid i møde. Derfor har Friluftsrådets bestyrelse på et møde i går besluttet at indføre et midlertidigt stop for ansøgninger om projektstøtte fra Udlodningsmidler til friluftsliv.

Fra den 10. marts er det således ikke muligt at ansøge puljen, men alle ansøgninger, der er modtaget indtil denne dato vil blive behandlet ud fra de gældende kriterier.

”Udlodningsaftalen er skruet sammen, så den sikrer foreningers drift, og det er der mange positive ting ved. For projektmidlerne til friluftsliv betyder det imidlertid, at vi er nødt til at træde på bremsen for at undersøge nærmere og overveje, hvordan puljen skal fungere fremover. Vi har udsigt til færre midler, og det gør, at vi må overveje, hvordan vi prioriterer,” forklarer Friluftsrådets formand Lars Mortensen. 

Derfor kan der også i behandlingen af de indkomne ansøgninger blive behov for en skarpere prioritering af ansøgningerne.

Det midlertidige stop bruges til at overveje puljens udformning i fremtiden. Omkring 1. juni 2017 vil Friluftsrådet melde ud, hvilke kriterier, der vil være for støtte fra Udlodningsmidler til friluftsliv fremover.

”Vi åbner for ansøgninger igen, men formentlig ud fra reviderede kriterier og med fokus på at støtte projekter inden for en række veldefinerede temaer,” siger Lars Mortensen.

Afhængig af spillemarkedet
Beslutningen er truffet, fordi den politiske aftale om udlodningsmidler, som regeringen og fire partier har indgået om fordeling af overskuddet fra Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet, giver stor usikkerhed om puljens fremtid.

Projektmidlerne til friluftsliv er i Udlodningsaftalen landet i den sidste pulje, der først får tilført midler, når de andre grupper af modtagere har fået. Dermed bliver midlerne til projekter afhængige af overskuddet hos Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet og kan derfor variere meget fra år til år.

”Projektmidlerne til friluftsliv er i fremtiden afhængige af spillemarkedets udvikling og overskuddet hos Danske Spil, og det kan være svært at spå om. Vi vil arbejde på at udvikle modeller, der gør puljen mindst mulig sårbar over for udsving i overskuddet hos Danske Lotteri Spil og Klasselotteriet,” siger Lars Mortensen.

Friluftsrådet har de sidste 13 år i gennemsnit fordelt 46 millioner kroner om året til cirka 600 projekter, herunder naturvejledning, udvikling og forskning, samt 16 millioner kroner om året i driftsstøtte til friluftsforeninger. Midlerne til driftstilskud er med Udlodningsaftalen sikret med en løbende taktregulering af beløbsrammen.

Se mere i FAQ

Naturvejlederes ansøgninger om løntilskud behandles i 2017 som hidtil. Fristen for at søge var 1. marts 2017.

Ansøgninger til puljen 'Aktiv af natur' i samarbejde med VELUX FONDEN berøres ikke af bestyrelsens beslutning og den politiske aftale om udlodningsmidler. Se mere på www.aktivafnatur.dk

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website