FriluftsRådet

Friluftsrådet

Nye undersøgelser skal give ny viden om friluftslivets effekter

2. marts 2017

Arbejdet med at få øget viden om danskernes friluftsliv og friluftslivs sundhedsmæssige og sociale effekter er gået i gang. Moos-Bjerre & Lange og Steno Diabetes Center Copenhagen skal gennemføre to projekter for Friluftsrådet, som skal indblik i friluftslivets samfundsmæssige værdi.

Arbejdet med at få øget viden om danskernes friluftsliv og friluftslivs sundhedsmæssige og sociale effekter er gået i gang. Moos-Bjerre & Lange og Steno Diabetes Center Copenhagen skal gennemføre to projekter for Friluftsrådet, som skal indblik i friluftslivets samfundsmæssige værdi.

Konsulentvirksomheden Moos-Bjerre & Lange samt Steno Diabetes Center Copenhagen skal i to projekter afdække hidtil ukendt viden om friluftslivets omfang og effekter. Friluftsrådet har udbudt de to projekter for at øge dokumentationen af friluftslivets udbredelse og værdi for samfundet.

”Friluftsrådet løfter med disse undersøgelser den eksisterende viden om friluftsliv til et helt nyt niveau. Det vil give politikere bedre grundlag for at udvikle mulighederne for friluftsliv, og det vil give praktikerne konkret dokumentation for at bruge natur og friluftsliv i forbindelse med f.eks. undervisning og uddannelse og inden for social- og sundhedsområdet,” siger Sven-Åge Westphalen, konsulent i Friluftsrådet.

Friluftsrådet håber også, at de nye undersøgelser kan give friluftsorganisationer nye forudsætninger for at nå personer, der i dag er mindre eller slet ikke aktive i naturen.

Kortlægning af friluftsliv

Moos-Bjerre & Lange vandt i kamp med seks andre tilbud opgaven med at få øget viden om danskernes friluftsliv. Opgaven omfatter både en kortlægning af, hvor ofte, hvor længe og med hvilken intensitet, danskerne er friluftsaktive, og en kortlægning af danskernes egen oplevelse af værdien og effekterne af friluftsliv.

Det dokumenteres via et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på cirka 10.000 personer og suppleres med en registeranalyse af, om man kan påvise friluftslivets objektive betydning for sundhed, uddannelse mv. Endelig vil Moos-Bjerre & Lange også via en app registrere friluftsaktives aktiviteter over et helt år (denne vil dog først være færdig i 2018).

Sundhedseffekter

Steno Diabetes Center Copenhagen vandt sammen med Københavns Universitet og i kamp med syv andre tilbud opgaven med at lave en forskningsoversigt over friluftslivets mentale og fysiske sundhedsmæssige samt sociale effekter. Sociale effekter kan fx være friluftsliv som motivationsfaktor til at indgå i rehabiliterings-, social- og sundhedsforløb.

Da der forventeligt vil være relativt lidt traditionel forskningsdokumentation af friluftslivseffekter, vil Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet udvide forskningsoversigten med en eksplorativ oversigt over relevante beskrevne og dokumenterede sammenligninger, analyser mv. i Danmark, selv om de ikke lever op til strengt forskningsmæssige kriterier.

Moos-Bjerre & Lange forventes at være færdig med deres kortlægning og analyse i august 2017. Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns universitet forventes at være færdig med deres forskningsoversigt i september 2017.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website