FriluftsRådet

Friluftsrådet

Naturfond-projekt giver nye naturoplevelser

16. marts 2017

Den Danske Naturfond har købt et naturområde på Falster og vil skabe værdifuld og nye oplevelser for besøgende i området. Friluftsrådet ønsker tillykke med fondens første køb af natur.

Den Danske Naturfond, som har købt skoven ved Bøtø på det sydlige Falster og sammen med Guldborgsund Kommune vil den nuværende granskov blive omdannet til lys skov med åbne sletter, der afgræsses af kvæg og vildheste og nye levesteder for insekter, sommerfugle og sjældne fuglearter. 

Projektet koster 15 millioner kroner og indsatsen forventes ikke kun at blive en naturgevinst, men også et nyt udflugtsmål på Sydfalster.

"Vi ønsker tillykke med købet og det meget spændende projekt. Det er netop sådanne muligheder vi har set med Den Danske Naturfond, hvor vi både får bedre natur og nye oplevelser! Det er uhyre vigtigt at oplevelses- og adgangsmulighederne følger med naturprojekterne, så der er folkelig opbakning og interesse for fondens arbejde. Vi glæder os virkelig til at følge projektet", siger Lars Mortensen, formand i Friluftsrådet. 

I pressemeddelelse fremhæver borgmester i Guldborgsund Kommune, John Brædder, også de muligheder for naturoplevelser i området: 

"Det er helt fantastisk, at Naturfonden nu køber dette område og åbner det for offentligheden. De planer, der er lagt for området, vil give et kæmpe løft til Sydfalster, men også til resten af vores landsdel. Der er ingen tvivl om, at det vil blive en helt unik attraktion både for vores mange turister i Marielyst, men også for vores egne borgere, som nu får endnu bedre adgang til vores skønne natur. Det er så positivt det her, og jeg er ikke i tvivl om, at det også vil gavne den lokale økonomi,” siger han.

Læs mere om området og planerne efter Den Danske Naturfonds køb

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website