FriluftsRådet

Friluftsrådet

Danmarks største videnportal om friluftsliv er i luften

17. maj 2017

Viden om friluftsliv er den nationale videnportal for alle, der arbejder med at skabe og udvikle rammer om friluftsliv. Portalen giver overblik over nyeste viden og dokumentation, suppleret af et væld af praksiseksempler.

Fakta og nøgletal om danskernes friluftsliv, læring og pædagogik, friluftsfaciliteter og interessekonflikter er kun nogle af de temaer, den nye og omfattende videnportal www.videnomfriluftsliv.dk dækker.

Målgruppen for portalen er friluftslivets professionelle aktører. Portalen skal gøre det nemt for foreningsledere, forskere, naturforvaltere, planlæggere, undervisere og lokale ildsjæle at finde aktuelt bedste viden om friluftsliv.

Viden bliver samlet
Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Syddansk Universitet og Københavns Universitet er gået sammen om udviklingen og lanceringen af Viden om friluftsliv, og en donation fra TrygFonden har gjort det muligt.

Jakob Simonsen, afdelingsleder i Friluftsrådet, er formand for projektets styregruppe.

”Tanken bag Viden om friluftsliv er at samle den viden, som i dag er spredt mange forskellige steder og måske ikke umiddelbart er tilgængelig. Det skal være let for alle, der vil arbejde for bedre muligheder for friluftslivet,
at finde relevant viden og gode eksempler.”

Videnportalen er for:

 • Naturforvalteren, der har brug for viden til den nye stiplan
 • Foreningslederen, der søger inspiration til sit friluftsprojekt
 • Naturvejlederen, der vil finde nyeste viden om friluftsliv og sundhed
 • Den lærerstuderende, der skal finde fakta om læring i naturen
 • Planlæggeren, der vil finde faglige argumenter for et friluftsprojekt

Den målsætning deler de øvrige aktører bag projektet.

Jakob Simonsen fortsætter:

”Friluftsliv kan være med til at løfte mange af de udfordringer, som samfundet står over for, men der er behov for at samle og udbrede den eksisterende viden om, hvordan man i praksis kan arbejde med friluftsliv, og hvilke effekter og hvilken betydning, det har.”

I TrygFonden håber programchef Mette Meldgaard, at projektet kan medvirke til, at endnu flere mennesker får glæde af at bruge naturen.

”Vi arbejder bl.a. for at fremme trivsel, mental sundhed og bevægelse. Videnportalen kan hjælpe fagpersoner til at se mulighederne i naturen – til glæde for børn, unge, familier og ældre.”

Du kan finde viden om:

 • Adgang og tilgængelighed
 • Danskernes friluftsliv
 • Formidling i friluftslivet Friluftsfaciliteter
 • Frivillige og partnerskaber
 • Interessekonflikter i friluftslivet
 • Læring og pædagogik i naturen
 • Planlægning og forvaltning
 • Sikkerhed
 • Sundhed og livskvalitet
 • Særlige målgrupper

Praksiseksempler og viden
På Viden om friluftsliv finder du både praksiseksempler og viden om friluftsliv i form af forskning, undersøgelser og evalueringer.

”Hvis en medarbejder i en kommune fx mangler de gode argumenter og dokumentation til et nyt projekt, skal der være hjælp at hente på Viden om friluftsliv, ” forklarer Jakob Simonsen.

Hvor der på Viden om Friluftsliv er fokus på den faglige viden og erfaringsudveksling, kan danskere, der ønsker inspiration til konkrete naturoplevelser, se nærmere på Miljøstyrelsens portal udinaturen.dk.

Besøg videnportalen!

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website