FriluftsRådet

Friluftsrådet

Ny model for tilskud til friluftsliv

7. juni 2017

Friluftsrådets bestyrelse har besluttet en ny model for tilskud til friluftsliv og naturprojekter. Baggrunden er usikkerhed om puljens størrelse efter den politiske aftale om udlodningsmidler.

penge til natur

Friluftsrådets bestyrelse har vedtaget en ny model for tilskud fra Udlodningsmidler til friluftsliv efter at puljen har været lukket for ansøgninger siden 10. marts 2017. Modellen tager højde for, at det beløb, der i fremtiden tilfalder puljen, er meget afhængig af overskuddet hos Danske Spil og derfor kan variere fra år til år.

”Vi er interesseret i, at pengene skal gøre mest mulig gavn for friluftslivet og naturformidlingen. Derfor vil vi prioritere tilskuddene inden for færre og mere afgrænsede temaer end tidligere, så man kan se, at tilskuddene har en effekt”, forklarer Lars Mortensen, formand for Friluftsrådet.

Modellen indebærer således også, at Friluftsrådets bestyrelse beslutter hvilke temaer, der kan søges tilskud inden for for en kortere årrække ud fra den samfundsmæssige værdi, temaerne skaber. Derudover vil der fortsat være konkurrencer, der udvikler friluftslivet og udbud af forsknings- og dokumentationsarbejde, der afdækker forskellige aspekter af danskernes friluftsliv.

Formålet med Udlodningsmidler til friluftsliv er fortsat at give tilskud til projekter, der fremmer befolkningens friluftsliv og naturforståelse.

”Vi har hidtil støttet mange små blomstrende initiativer og lokale ildsjæle, der gjorde en forskel for friluftslivet, men med den nye politiske aftale om udlodningsmidler kan vi se, at der ikke i fremtiden er opbakning til at administrere tilskuddene til små lokale projekter”, siger Lars Mortensen.

I 2017 deles godt 30 millioner kroner ud til projekter inden for seks temaer, herunder en pulje på 1 million kroner til små projekter drevet af frivillige ildsjæle. 

Se temaerne for 2017 her.

Friluftsrådet har administreret Udlodningsmidler til friluftsliv siden 1993. Med den nye politiske aftale om udlodningsmidler er den del af midlerne, der går til projekttilskud, blevet mere afhængig af, at Danske Lotteri Spil A/S genererer et overskud.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website