FriluftsRådet

Friluftsrådet

Tangfarm i Horsens Fjord bliver sat på pause

5. juli 2017

Et tangkulturanlæg ved Hjarnø Hage i Horsens Fjord har fået ophævet sin tilladelse, indtil de miljømæssige konsekvenser bliver vurderet. Det fastslår en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet efter klage fra Friluftsrådet, Dansk Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening.

Moderreb Til Tangdyrkning

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en ny afgørelse tilbagetrukket en tilladelse til et tangkulturanlæg ved Hjarnø Hage i Horsens Fjord. Afgørelsen kommer efter, at Friluftsrådet, Dansk Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening har klaget over, at Kystdirektoratet har forlænget anlæggets tilladelse uden at undersøge, hvilken virkning tangfarmen har på miljøet.

Tangkulturanlægget ligger i et Natura 2000-område, der er underlagt særlig naturbeskyttelse. Derfor skal det kunne påvises, at anlægget ikke belaster miljøet, før der kan gives tilladelse, fastslår Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det har Kystdirektoratet forsømt.

I Friluftsrådet er kredsformand Jan Karnøe glad for, at afgørelsen slår fast, at det ikke er i orden at give tilladelse til et tangbrug i et Natura 2000-område, når man ikke ved, hvilke skadelige virkninger det kan have for miljøet. Han er især glad for, at Miljø- og Naturklagenævnet påpeger, at det er den samlede effekt af de havbrug, tangbrug og muslingebrug, som er i området, der skal vurderes.

”Vi er glade for afgørelsen, som vi håber kan løfte kravene til, hvad der bliver givet tilladelse til af dyrkning på vandet. Vi ser frem til, at en VVM-vurdering kan belyse, hvilke konsekvenser tangkulturanlægget kan have, for der er uden tvivl behov for mere viden på området,” siger Jan Karnøe, formand for Friluftsrådets kreds Søhøjlandet.

Privatisering af vandet
Det er ikke kun de miljømæssige konsekvenser, der bekymrer Friluftsrådet. Afspærring af store vandarealer vil nemlig begrænse mulighederne for at dyrke friluftsaktiviteter på vandet, for eksempel sejlads eller kajakroning. Især i Horsens Fjord er der allerede kamp om pladsen på vandet.

”Vi er bekymrede for den stærkt stigende interesse for at etablere havbrug, tang- og muslingefarme. Reelt er der tale om en privatisering af vandet, som er med til at begrænse adgangen til vores alles natur. Det har negative konsekvenser for de sejlende og andre, der bruger vandet til friluftsaktiviteter, ligesom det kan have svære konsekvenser for kystturismen, som man også gerne vil prioritere højt i området” siger Jan Karnøe, formand for Friluftsrådets kreds Søhøjlandet.

Tangkulturanlægget producerer den spiselige sukkertang, og anlægget har været placeret ved Hjarnø Hage siden 2011, hvor Kystdirektoratet gav en midlertidig tilladelse. Denne tilladelse blev forlænget i december 2016, men er nu blevet ophævet indtil der foreligger en VVM-redegørelse og en Natura 2000-konsekvensvurdering.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website