FriluftsRådet

Friluftsrådet

Nye materialer skal få friluftsliv ind i undervisningen

6. juli 2017

Friluftsrådet lancerer seks nye undervisningsforløb samt en valgfagsbeskrivelse, som kan give inspiration til, hvordan friluftsliv kan bruges i idræt, understøttende undervisning og andre andre fag.

Børn På Fisketur Danmarks Sportsfiskerforbund

Friluftsrådet har i samarbejde med University College Sjælland udarbejdet seks nye undervisningsforløb samt en valgfagsbeskrivelse til brug i grundskolen. Undervisningsforløbene giver inspiration til, hvordan friluftsliv kan integreres i idrætsundervisningen og i den understøttende undervisning, herunder i kobling til skolens øvrige fag.

Forløbene tager udgangspunkt i friluftslivets potentiale til at fremme læring og trivsel og er koblet til folkeskolens forenklede fælles mål.

Undervisningsforløbene er udgivet som digitale hæfter og kan gratis downloades via hjemmesiden frilufsliviskolen.dk

Sanseindtryk giver bedre læring
Undervisningsmaterialerne er udgivet som en del af Friluftsrådets projekt ”Friluftsliv i Skolen”, hvor 15 skoler i løbet af næste skoleår vil arbejde intensivt med friluftsliv i undervisningen og blandt andet teste de nye undervisningsforløb.

Friluftsrådet ser et stort potentiale i friluftsliv både som fagområde og som pædagogisk metode til at fremme læringen i grundskolen. Naturoplevelser, kropslig læring og sanseindtryk kan skabe dybere forståelse, motivation og opbygge socialt sammenhold. Friluftsliv giver ofte mange sanseindtryk, og det er veldokumenteret, at sanseimpulser og oplevelser huskes bedre end traditionel klasseundervisning.

Samtidig er der positive sundhedseffekter forbundet med, at børn og unge kommer ud og dyrker friluftsliv.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website