FriluftsRådet

Friluftsrådet

Klogere på frivilliges engagement i byers natur

12. januar 2017

Vi ser flere og flere frivillige, der går sammen om at skabe, pleje og bruge naturen i byerne. Men hvad motiverer og fastholder dette civile engagement? Det skal et nyt forskningsprojekt give svar på.

Img 9869

Friluftsrådet deltager i de næste 3 år i et forskningsprojekt på Københavns Universitet, der skaber ny viden om hvordan frivilliges engagement i bynatur skabes og vedligeholdes.

De fleste danskere bor i dag i byer. Men det betyder ikke et fravalg af natur. Faktisk bliver stadigt flere engagerede i lokale initiativer, der tager afsæt i naturen og aktiviteter i det fri i byerne. 

Med den nye viden kan Friluftsrådet i højere grad understøtte grønne frivillige i byerne, og gå i dialog med kommuner mv. om at skabe rammer, der fremmer aktiviteter og lokalt engagement i naturen. 

"Friluftsrådet er en central civil organisation på feltet om bynatur og byfriluftsliv, og har været tidligt ude i forhold til at formulere strategier for området. For mig er det derfor spændende at samarbejde med Friluftsrådet, ikke bare fordi Rådet ligger inde med en masse viden, som jeg kan få glæde af - men også fordi jeg forhåbentlig kan bidrage med nye og anderledes vinkler på bynaturens sociale og kulturelle aspekter, som kan inspirere rådet og dets samarbejdspartnere fremover", udtaler Anders Blok, projektleder og lektor på Sociologisk Institut på Københavns Universitet.

Forskningsprojektet består bl.a. af kortlægning af initiativer over hele landet, casestudier af samarbejde mellem frivillige og kommuner, fokusgrupper og spørgeskemaundersøgelse. Friluftsrådet er praksispartner i projektet og bidrager både til forskningsdelen samt til formidling og anvendelse af forskningsresultaterne.

Forskningsprojektet er finansieret med 6,4 mio. kr. fra Velux Fonden. 

Til projektet inviterer Sociologisk Institut på Københavns Universitet ansøgere til et ph.d.-stipendium. Der er ansøgningsfrist 10. februar.

Læs mere om stillingen her

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website