FriluftsRådet

Friluftsrådet

Flere danskere skal være aktive i naturen

11. januar 2017

Friluftsrådet har indgået et partnerskab med Danmarks to store idrætsorganisationer, Danmarks Idrætsforbund og DGI for at få flere danskere til at forlade sofaen og tage ud og være aktive i naturen.

DIF, DGI og Friluftsrådet har indgået en partnerskabsaftale der skal få flere danskere til at være aktive i naturen. Det betyder, at organisationerne de kommende tre år vil arbejde tæt sammen for at motivere danskerne til at bevæge sig ude i naturen.

Det konkrete arbejde vil tage form som projektsamarbejde, kampagner og politisk interessevaretagelse, der i sidste ende vil forbedre folks fysiske og mentale sundhed. 

Desuden vil Udlodningsmidler til friluftsliv afsætte 10 millioner kroner, der kan søges til initiativer og projekter, der får folk til at være aktive naturen. 

Partnerskabet har overskriften ”Bevæg dig for livet – bevæg dig i naturen” og er et supplement til idrættens fælles visionsaftale, hvor 75 % af danskerne skal være fysisk aktive og 50 % skal dyrke idræt i en forening i 2025. Friluftsrådets formand Lars Mortensen mener friluftslivet har meget at byde ind for at virkeliggøre idrættens vision:

”Vi er glade for at blive en del af idrættens visionsaftale, for friluftsaktiviteter kan i den grad inspirere folk til et aktivt liv. Der masser af plads i friluftsforeningerne, også til mennesker, der ikke kan se sig selv i et fitnesscenter eller som konkurrencesportsmenneske. Så hvis 75 % af befolkningen skal være fysisk aktive må vi også tage vores fælles natur i brug. Derfor er det vigtigt at der er natur tæt på byerne, at foreninger har gode adgangsforhold og at der generelt er en god rekreativ infrastruktur, så det er let at komme ud og bevæge sig i naturen i hverdagen, ”siger Lars Mortensen, formand i Friluftsrådet.

”Udendørsarealerne er blevet voksenmotionisternes vigtigste idrætsfacilitet, og det er ikke bare, fordi det er nemt at snøre løbeskoene – det er også fordi, aktiviteter i naturen indeholder helt særlige kvaliteter, som udfordrer kroppen og giver ro i sindet. Så selvfølgelig glæder idrætten sig over en aftale, der sigter mod at få endnu flere derud,” siger Birgitte Nielsen, som er næstformand for DGI og medlem af styregruppen for DIF og DGI’s visionsgruppe.

Målet med partnerskabet er, at andelen af Danmarks befolkning, som regelmæssigt er fysisk aktive i naturen er øget med 15 % i 2025. 

Billede 23, Græsning Ved Roskilde Fjord , Colourbox

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website