FriluftsRådet

Friluftsrådet

Fyraftensmøde om Naturens Dag, folkesundhed og støtte til aktive ældre

14. februar 2017

Friluftsrådet inviterer medlemsorganisationer og samarbejdspartnere til fyraftensmøde torsdag den 16. marts kl. 15.30-18.00, hvor I kan få information om jeres muligheder for tage del i tre af Friluftsrådets indsatser i 2017.

Friluftsrådets medlemsorganisationer og samarbejdspartnere inviteres til fyraftensmøde om tre større indsatser i 2017. Der vil på mødet være fokus på kampagnen Naturens Dag, projektet "Friluftsliv og folkesundhed" samt støtteordningen Aktiv af Natur.

Naturens Dag 2017
Din forening kan være med til at invitere danskerne på et væld af natur- og friluftsaktiviteter på Naturens Dag søndag den 10. september 2017.

På fyraftensmøde vil I få indsigt i, hvordan I kan være med ved at invitere på naturoplevelser i hele landet samme dag, jeres muligheder for at deltage og for at søge tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv. Vi vil gerne videreudvikle kampagnen sammen med jer og høre mere om de behov og forventninger, som I har. Sammen skaber vi positiv opmærksomhed om naturen, lokale organisationer og friluftslivet.

Naturens Dag er en landsdækkende kampagne, der skal øge den brede interesse for et aktivt og sundt liv med natur, friluftsliv, naturoplevelser og naturbeskyttelse. Naturens Dag gennemføres som en årlig mærkedag for naturoplevelser og friluftsliv anden søndag i september, hvor lokale foreninger, organisationer, kommuner m.fl. holder åbent hus. I 2016 deltog mere end 170.000 danskere på Naturens Dag og i Naturens Uge fordelt op mod 260 arrangementer i hele landet.

Synliggør jer lokalt på Naturens Dag
Friluftsrådet ønsker at vise bredden i friluftslivet, når naturen holder åbent hus søndag den 10. september 2017. Vi håber, jeres lokale foreninger har lyst til at afholde arrangementer og på den måde give gode naturoplevelser videre. Naturens Dag er samtidig en god anledning til at synliggøre jeres friluftsinteresse, udvikle nye muligheder for lokalt samarbejde og møde potentielt nye medlemmer og målgrupper.

Naturens Dag er en mærkedag for naturoplevelser, og Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening gennemfører en storstilet kampagne, der promoverer de mange arrangementer og aktiviteter på Naturens Dag og skaber landsdækkende opmærksomhed om naturoplevelser og friluftsliv. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne - året rundt. En stor PR-indsats sikrer, at Naturens Dag når bredt ud og bliver en landsdækkende succes. Som frivillig arrangører modtager man samtidig hjælp og materialer til at gennemføre og synliggøre arrangementerne lokalt.

Nordea-fonden støtter Naturens Dag og er med til at realisere kampagnen.

I 2016 deltog mere end 170.000 danskere på Naturens Dag og i Naturens Uge fordelt op mod 260 arrangementer i hele landet.

Hvert år har et tema – i 2017 er temaet "Mangfoldighed i naturen".

Læs mere om Naturens Dag på naturensdag.dk/ 

Friluftsliv og folkesundhed
Friluftrådet har netop igangsat et 3-årigt projekt om Friluftsliv og Folkesundhed. Målet med projektet er, at naturglæden og friluftslivet bliver en del af arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme for personer, som lever med sygdom.

Fokus i projektet er at bringe kommuner, patient- og friluftsforeninger sammen for at udvikle og afprøve forskellige modeller til, hvordan der bygges bro mellem kommunale tilbud og borgerens hverdagsliv, så de nye aktive friluftvaner kan fastholdes – enten som del af en patient- eller friluftforening eller selvorganiseret. Det planlægges at involvere 10 kommuner i projektet.

Aktiv af Natur
Der vil samtidig være mulighed for at høre om støtteordningen ’Aktiv af natur’, hvor Friluftsrådet i samarbejde med Velux Fonden uddeler 1,5 millioner kroner i 2017 til ældres frivillige indsatser inden for friluftsliv og natur.

Læs mere om Aktiv af Natur på friluftsraadet.dk/aktivafnatur 

Praktisk information
Dato: Torsdag den 16. marts kl. 15.30-18.00.

Adresse: Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV.

Vi byder på et let traktement undervejs i mødet.

Tilmeld dig og din forening til arrangementet ved at sende en mail til:
Karen Præstegaard Hendriksen: kph@friluftsraadet.dk, tlf. 24 63 40 56.

Tilmeldingsfristen er 7. marts.

Hvis du har spørgsmål til Friluftsliv og folkesundhed, kan du kontakte Christina Bjørk Petersen på cbp@friluftsraadet.dk 

Hvis du har spørgsmål til Aktiv af Natur, kan du kontakte Rikke Damm på rda@friluftsraadet.dk

 

Kontakt os gerne, hvis I ikke kan komme til fyraftensmøderne, men vil deltage i indsatserne og modtage informationer og inspirationsmaterialer.