FriluftsRådet

Friluftsrådet

Temadag: friluftsforeninger skaber sundhed

15. december 2017

Friluftsrådet inviterer til temadag om projektet Sund i Naturen og samspillet mellem foreningsliv og kommuner. Børne- og socialminister Mai Mercado lægger vejen forbi og holder tale.

COLOURBOX7171082

Friluftsrådet inviterer til temadag for kommuner, organisationer og samarbejdspartnere i projektet Sund i Naturen. Fokus er at stille skarpt på muligheder og udfordringer i samspillet mellem foreninger og kommuner i arbejdet med at forbedre borgernes mentale, sociale og fysiske sundhed.

Temadagen er mandag den 15. januar 2018 kl 11-15.30 i Langesøhallen i Morud på Nordfyn.

Har du spørgsmål? 


Kontakt  Christina Bjørk Petersen, cbp@friluftsraadet.dk, tlf. 24 64 42 29 

Download program i pdf

Program for dagen:

11.00: Friluftsrådets formand Lars Mortensen og næstformand Helle Stuart byder velkommen.

11.15: Forskning i natur og sundhed: hvad ved vi nu om naturens betydning for sundhed? Oplæg v. Christina Bjørk Petersen., Projektleder i Friluftsrådet

11.30: Hvordan bliver kommunerne bedre til at skabe flere aktiviteter i naturen: erfaringer fra 7 kommuner i Naturens Rige. Oplæg v. Ida Nielsen Sølvhøj, Statens Institut for Folkesundhed.

12.00: Frokost og netværkscafe: erfaringsudveksling ift. projektets målgrupper: børn med særlige behov, ensomme ældre, kronisk syge, mentalt udfordrede samt kommunikation og lokal profilering af projektet og lokale foreninger.

12.45: Sammen om sundhed—civilsamfundet og kommuners indsats for friluftsliv og sundhed. Bjarne Ibsen, Professor på Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet.

13.45: Borgernes friluftsliv og sundhed – en god investering. Borgmester Morten Andersen (V) Nordfyns Kommune.

14.00: Tale ved børne- og socialminister Mai Mercado (K).

14.30: Naturkræfter - best practise erfaringer fra Silkeborg, hvor naturen bruges i arbejdet med kræftramte mænd. Hør om og prøv kræfter med ”Naturkræfter i Silkeborg”, som er Silkeborg Kommunes rehabiliteringstilbud til kræftramte mænd. v. fysioterapeut Morten Bach Larsen og en deltager 

fra holdet

15.30: Tak for i dag!

 

Tilmeldingen er lukket. 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website