FriluftsRådet

Friluftsrådet

Ny pulje på 15 mio. kroner til dansk natur

4. december 2017

Den Danske Naturfond udbyder en ny pulje på 15 mio. kr. til lokale naturprojekter. Projekterne dækker hele landet, og er til rådighed for organisationer, lodsejere og ildsjæle med videre.

Den Danske Naturfond udbyder en ny pulje på 15 mio. kr. til projekter i naturen, der er lokalt forankrede og som giver en bedre naturpleje i et område eller skaber nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter.

”Vi mærker en stor lokale interesse og engagement for den danske natur. Og vi har gode erfaringer med at give penge til lokale naturprojekter. Det er en fornøjelse at følge lokale ildsjæle, der knokler for at gøre en særlig indsats for naturen i netop deres lokalområde. Derfor stiller vi en ny naturpulje til rådighed for projekter i 2018,” siger formand i Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen.

Projekter skal være lokalt forankret i et bredt samarbejde om konkrete naturarealer. 

Fakta om puljen

Der er ansøgningsfrist til naturpuljen den 5. februar 2018. Blandt de indsendte ansøgninger udvælges de bedste projekter til en anden runde. I anden runde skal der udarbejdes en mere uddybende og detaljeret ansøgning inden midten af april måned. Herefter vil der blive
truffet beslutning om, hvem der får støtte, og der bliver givet tilsagn inden sommerferien, så projekterne kan gå i gang fra sommeren 2018.

 

Den nye pulje på 15 millioner kroner gives til projekter, som indebærer en konkret og målbar effekt for naturen. 

”Projekterne må meget gerne gøre en indsats for de naturtyper og sjældne plante- og dyrearter, som vi ved, har det svært. Men vi kan også give støtte til mere almindelig natur. Desuden lægger vi vægt på, at projekterne skaber varige forbedringer, er lokalt forankrede og helst foregår i et bredt, lokalt samarbejde mellem ildsjæle, lodsejere, organisationer og myndigheder”, siger direktør i Den Danske Naturfond, Flemming Nielsen.

I 2016 kunne man for første gang søge om støtte til naturprojekter hos Den Danske Naturfond. Det blev til 60 ansøgninger og støtte til 18 projekter fordelt over næsten hele landet. Med de første projekter fra 2016 bliver heder, klitter, overdrev, kær, enge, søer og gammel skov sikret eller genskabt. Og arter som løvfrø, løgfrø, markfirben, flagermus, havlampret og kommabredpande får det også bedre. Det samme gør sjældne orkidéer, mosser og svampe. 

Alt sammen er resultatet, når alle 18 lokale naturprojekter, der fik støtte i 2016, er afsluttet. Det er den indsats, som Naturfonden nu gerne vil bygge videre på og udvide.

Ansøgningsfrist er 5. februar 2018

Se mere om puljen

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website