FriluftsRådet

Friluftsrådet

Adgang til strande skal undersøges

6. august 2017

Friluftsrådet vil nu undersøge, hvor mange, hvor og hvordan kyststrækninger er blevet spærret ulovligt for offentlighedens adgang. Initiativet møder opbakning fra politikere.

Rågeleje Strand Pigtråd (2)

Den seneste tids fokus på grundejere, der spærrer ulovligt for adgangen til strande har fået Friluftsrådet til at sætte gang i en større kortlægning af problemets omfang. Friluftslivets paraplyorganisation vil gennem blandt andet gennem en rundspørge til kommuner og med hjælp fra de lokale Friluftsråds-kredse og borgerne finde frem til de steder, hvor man ikke kan færdes frit langs den danske kyst, men forhindres af ulovlige afspærringer.

Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen er enig med Friluftsrådet i at ulovlige afspærringer er et problem og han hilsner Friluftsrådets undersøgelse velkommen.

”Strandene er fællesskabets ejendom, og ikke kun for de få med mange penge. Det er en grundlæggende værdi i Danmark, at alle skal have lov at nyde vores natur og særligt vores strande. Derfor er der særligt strenge regler, der sikrer, at danskerne kan være på og nyde strandede. Hvis de regler trædes under fode af mennesker, der uretmæssigt spærrer strandene af, så skal der selvfølgelig skrides ind. Netop det bidrager Friluftsrådets arbejde til, og det er i sidste ende til gavn for alle, der nyder at gå en tur langs vandet” siger han.

Reglen er, at man må færdes og opholde sig – det vil sige gå i gennem, slå sig ned, bade og så videre på strande og kyststrækninger, selvom de er privatejede, hvis der er mere end 50 meter til nærmeste beboelsesbygninger. Der kan dog være undtagelser og dispensationer og derfor vil Friluftsrådet undersøge stederne nærmere.

 ”Det er kommunerne, der skal håndhæve loven og sikre den uhindrede adgang til strandene. Desværre tyder mediernes gentagne historier på, at kommunerne ikke alle steder håndhæver reglerne lige nidkært. Derfor er det positivt, at Friluftsrådet nu tager fat i at undersøge og afdække, hvor strandene uretmæssigt blokeres for almindelige mennesker” siger Christian Rabjerg Madsen.

Er det en ulovlig spærring af stranden? Hvad kan du gøre som borger?

Friluftsrådet anerkender, at det kan være svært for borgere at afgøre om en forhindring er lovlig eller ulovlig. Man kan henvende sig til den lokale kreds under Friluftsrådet, og høre om de har kendskab til forhindringerne, eller man kan kontakte kommunen, der er forpligtet til at svare.

”Vær meget konkret i din henvendelse til kommunen, og bed dem udtrykkeligt om som myndighed at afgøre, hvorvidt hindringen er lovlig. Oplys hvor, hvornår og hvordan du er blevet hindret i at færdes eller opholde dig i naturen. Angiv lokaliteten så præcist som muligt og tag gerne billeder. Bed også om at få kommunens afgørelse” lyder Lars Mortensens anbefalinger til folk, der oplever at de bliver forhindret i at færdes på stranden. 

Læs også nyheden "Strande lukkes for offentligheden" 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website