FriluftsRådet

Friluftsrådet

To nye medlemmer i Friluftsrådets bestyrelse

20. april 2017

Formanden blev genvalgt, og to nye medlemmer blev valgt til bestyrelsen på Friluftsrådets netop afholdte generalforsamling.

På Friluftsrådets generalforsamling den 19. april blev to nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen. Seks kandidater stillede op til de fem ledige pladser. 

De to nye bestyrelsesmedlemmer er Søren Eriksen, der er indstillet af Det Danske Spejderkorps med opbakning fra de øvrige spejderorganisationer samt Helge Søgaard, der er indstillet af Dansk Orienterings-Forbund. 

Helge Søgaard ser frem til at bringe sit livslange engagement i frivilligt og organisatorisk arbejde i spil i forhold til arbejdet i Friluftsrådet.

”Naturen har været en inspirationskilde for mig i alle livets henseender, og jeg glæder mig til at være med til at sikre og udvikle den dyrebare natur, som vi har så meget brug for. Naturen må gerne bruges, for det er livgivende og vigtigt for vores menneskelige udvikling. Men den må ikke misbruges,” siger Helge Søgaard, nyvalgt bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet.

Søren Eriksen glæder sig til at arbejde for at give særligt børn og unge bedre muligheder for friluftsliv.

”Friluftslivet har en helt central betydning for udviklingen af børn og unge. Det er gennem aktiv brug af naturen som aktivitetsramme, at vi skaber forståelse hos børn og unge for naturens værdi og giver dem mulighed for unikke oplevelser og aktiviteter. Det er her, vi klatrer i træer, udforsker det lokale krat, tager på smartphone-løb og fortaber os i stjernevrimmelen. Det er det friluftsliv, jeg ser frem til at give endnu bedre vilkår i de kommende år,” siger Søren Eriksen, bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet.

Genvalgt blev også:

  • Flemming Larsen der har siddet 8 år i bestyrelsen og er indstillet af Dansk Vandrelaug
  • Kirsten Skovsby, der har været medlem af bestyrelsen i en 4-årig periode og indstillet af Danmarks civile Hundeførerforening og Danmarks Jægerforbund
  • Helle Stuart, der har været medlem af bestyrelsen i to år og indstillet af Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano & Kajak forbund.

Merete Ettrup fra Træskibs Sammenslutningen blev ikke genvalgt. 

Formand også genvalgt

Friluftsrådets formand Lars Mortensen er genvalgt for endnu en periode. Lars Mortensen er indstillet af KFUM-spejderne med støtte fra de øvrige spejderkorps, og han har været i bestyrelsen i 20 år og formand for paraplyorganisationen siden 2003.

Preben Schmidt, der har været indstillet af Dansk Orienterings-Forbund genopstillede ikke til bestyrelsen. Han har siddet i 6 år af to omgange (først fra 2009-2013 og derefter fra 2015-17). Han har især været aktiv i Danmarks Friluftskommune og god til at være bindeledmellem bestyrelsen og det lokale arbejde.

 

Udpluk af medlemsorganisationens indstillinger af de to nyvalgte medlemmer: 

Søren Eriksen
Søren Eriksen er indstillet af Det Danske Spejderkorps og støttes af De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, KFUM-spejderne, KFUM og KFUK i Danmark og DUI-LEG og VIRKE. Interessevaretagelse, politik og strategi fylder Søren Eriksens dage, både i hans arbejde som formand i Himmerlands lærerkreds, som formand for FTF Nordjylland og når det gælder hans engagement i spejderbevægelsen. Søren er desuden også aktiv i biavl, skiløb, sejlads og ridning på islandske heste.

Helge Søgaard
Helge Søgaard er indstillet af Dansk Orienterings-Forbund. Helge Søgaard har siden ungdomsårene været orienteringsløber og som erfaren løbsarrangør ved han, hvordan der etableres et samspil med den mere aktivitetsprægede anvendelse af naturen. Helge har en mangeårig indsats i Dansk Orienterings-Forbund og et præsidentskab for den europæiske orienterings-organisation bag sig. Helge har arbejdet med oplevelsesøkonomi og turisme og forfattet flere bøger med fokus på oplevelser i naturen.

Se alle indstillinger i fuld længde her (PDF) 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website