FriluftsRådet

Friluftsrådet

Tre organisationer budt velkommen under paraplyen

21. april 2017

Tre nye organisationer blev på generalforsamlingen optaget som medlemmer under paraplyorganisationen Friluftsrådet, der nu tæller 86 organisationer.

Foreningen Dansk Cykelturisme, Hold Danmark Rent aps og Fugleværnsfonden blev på onsdagens generalforsamling optaget som medlemmer af Friluftrådet.

Foreningen Dansk Cykelturisme er stiftet i 2014 og med det formål at udvikle cykelturismen i Danmark. Foreningen samler offentlige og private aktører, som arbejder for at udvikle og markedsføre Danmark som cykelland.

Jubilæums-info:

Da Friluftsrådet blev stiftet var der 32 organisationer, de 15 er stadig eksisterende og aktive medlemmer af Friluftsrådet.

Dansk Cykelturisme blev optaget som A-medlem, mens Hold Danmark Rent aps og Fugleværnsfonden blev optaget som B-medlemmer.

A-medlemmer er landsdækkende organisationer, der laver friluftsaktiviteter eller har interesser i friluftsliv, mens B-medlemmer er andre organisationer, som Friluftsrådet "kan have en betydelig interesse i at samarbejde med", som det hedder i vedtægterne. 

Der var i salen stor enighed om at optage Dansk Cykelturisme og Hold Danmark Rent aps. Fugleværnsfonden blev optaget med 3 stemmer imod, 27 blanke stemmer og en del, der undlod at stemme. Resultatet blev dog, at der var flertal for at byde Fugleværnsfonden velkommen som medlem. 

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website