FriluftsRådet

Friluftsrådet

Beskyt livet i de små vandløb

12. januar 2016

Vandløb har stor betydning for naturen og mulighederne for at få gode friluftsoplevelser. Derfor skal vi passe på dem, mener flere af Friluftsrådets medlemsorganisationer, der har sendt en hilsen til Christiansborg.

vandløb

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg fik en rislende nytårshilsen fra flere af Friluftsrådets medlemsorganisationer. Danmarks Sportsfiskerforbund, WWF Verdensnaturfonden og Dansk Ornitologisk Forening sendte en hilsen sammen med Danmarks Naturfredningsforening, hvor de advarer imod at ændre på rammerne for vandløb.

Anledningen til hilsnen fra natur- og friluftsorganisationerne er, at regeringen har foreslået at små vandløb tages ud af vandområdeplanerne, der skal beskytte vandmiljøet, både i vandløb, søer samt fjorde og kyster. Men indsatsen har også den afledte effekt, at det skaber et bedre grundlag for en lang række friluftsaktiviteter. 

Friluftsrådet: vi deler bekymringen
Friluftsrådet håber, at udvalgsmedlemmerne tager godt imod henvendelsen og tager vandløbenes betydning for naturen alvorligt:

”Vi deler deres bekymring for naturens tilstand. Naturkvaliteten i vores vandløb, søer og de kystnære farvande har stor betydning for friluftslivet, og vi er betænkelige ved at de forslag, der har været fremme. Vi skulle jo nødigt have et tilbageskridt i det arbejde, der er gjort de seneste 20-30 år for at forbedre vandmiljøet og fiskebestandene. De forbedringer er både kommet vandkvaliteten og miljøet men også fuglelivet og friluftslivet til gode” siger Lars Mortensen, formand i Friluftsrådet.

Viden om vandløb
Organisationerne har produceret en række korte videofilm, hvor seks faglige eksperter belyser forskellige aspekter af små danske vandløbs og ådalenes naturværdier.

Filmenes pointer er også sat sammen i en lidt længere film om vandløbenes betydning, som du kan se her:

Se filmene her 

”Filmene er et fagligt modspil til regeringens initiativer, som vi mener vil forringe naturbeskyttelsen og naturforholdene i de små danske vandløb. De små vandløb har stor betydning for naturen generelt og for fiskebestandene, da det er her, ørrederne lægger deres æg og formerer sig. Hvis flere tusind kilometer små vandløb mister naturbeskyttelsen, vil lystfiskerne opleve, at deres store arbejde for at forbedre de fysiske forhold i vandløbene bliver sat over styr sammen med livsbetingelserne for fisk og smådyr. På sigt vil det gå ud over Danmarks position som et attraktivt sted for lystfiskeri,” siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, som er blandt de medlemsorganisationer i Friluftsrådet, der hurtigt mærker en forringelse af vandmiljøet. 

 

Fakta om vandløb og vandområdeplaner

Vandområdeplanerne er opfølgningen på Vandplan fra 2010-2015 (EU's vandrammedirektiv) hvor indsatsen foregik i 19.000 km vandløb, der er særligt udvalgte efter faglige vurderinger af vandløbets potentiale. Regeringen har luftet planer om, at reducere indsatsen yderligere.

 

De mindste vandløb er yderst afgørende, fordi de fungerer som ørredernes fødestuer og børnehaver.

Tilmeld nyhedsbrev

Hvis du vil modtage nyheder fra Friluftsrådet kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her

Tilmeld nyhedsbrev
  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website