FriluftsRådet

Friluftsrådet

Åbent brev til ordførere

24. april 2016

25 idræts og friluftsorganisationer sender åbent brev til Miljø- og Fødevareministeren: Salg af statens skov vil få konsekvenser for befolkningens og organisationernes friluftsliv.

pige gynger naturens dag 2013

Forud for forhandlingerne om regeringens naturpakke har nu 25 frilufts- og idrætsorganisationer sendt et åbent brev til ministeren og miljøordførerne fra alle Folketingets partier. Organisationerne advarer mod at sælge statens skove: det vil gå ud over danskernes og især foreningers adgang til skov.  

ÅBENT BREV: 

Vi ønsker med dette brev at gøre jer opmærksom på, at forskellen på reglerne for at færdes og opholde sig i offentligt ejede og privatejede skove betyder, at et evt. salg af offentlige skove vil få store konksekvenser for befolkningens friluftsliv. Skovene er danskernes foretrukne udflugtsmål med 40-50 millioner besøg om året. 37 % af de voksne danskere bruger skoven til fysisk aktivitet.

 

Åbent brev fra frilufts- og idrætsorganisationer til: 

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen

samt Folketingspartiernes miljøordførere:

Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti

Pia Adelsteen, Dansk Folkeparti

Ida Auken, Radikale Venstre

Carsten Bach, Liberal Alliance

Erling Bonnesen, Venstre

Maria Reumert Gjerding, Enhedslisten

Simon Kollerup, Socialdemokratiet

Christian Poll, Alternativet

Lisbeth Bech Poulsen, Socialistisk Folkeparti

 

Særligt for det organiserede friluftsliv, det vil sige alle frilufts- og idrætsforeninger, gælder, at de er afhængige af skovejernes velvilje for at kunne dyrke deres aktiviteter. Selv om der er eksempler på samarbejde mellem foreninger og private skovejere, er det organisationernes mangeårige erfaring, at det generelt er sværere at få adgang til de private skove. De private skovejere, der ejer tre fjerdedele af Danmarks skove, har ikke samme forpligtelse som staten til at understøtte befolkningens friluftsliv og siger oftere nej til aktiviteter. Dertil kommer, at tilladelserne til de private skove ofte er ledsaget af et krav om betaling. I praksis betyder det, at en række private ejere i dag udelukker en del ryttere fra at ride i deres skove, at skovbørnehaver, orienteringsløbere og andre brugere skal betale - af og til også for brug af skoven til almindelig løbetræning.

Derfor giver salg af offentlig skov til private særlige udfordringer for organiserede aktiviteter. Problemerne for de organiserede kan ikke løses med en klausul om, at adgangsreglerne ikke må forringes ved overgang fra offentlig til privat ejer. En sådan ordning kan muligvis redde den uorganiserede svampeplukker og fuglekigger på morgentur, men det kan ikke redde det organiserede frilufts- og idrætsliv, fordi det stadig vil kræve en tilladelse fra en privat ejer at få lov at færdes som forening.

Hvis regeringens mål om flere aktive mennesker skal nås, kan det ikke alene ske i idrætshaller – her må vores fælles natur fortsat danne den fantastiske ramme, der motiverer så mange mennesker til at røre sig i det fri. Lad os bevare det blomstrende fritids- og friluftsliv på arealer, vi er fælles om at tage ansvar for og have glæde af og på den måde bidrage til befolkningens aktive liv, sundhed og livskvalitet.

Download brevet som pdf 

 

Brevet er underskrevet af

 
Friluftsrådet
Danmarks Idrætsforbund, DIF 
Cyklistforbundet 
DGI
Dansk Atletik Forbund
KFUMs Idrætsforbund
Det Danske Spejderkorps
Dansk Handicap Idræts-Forbund
Naturvejlederforeningen i Danmark
Dansk Firmaidrætsforbund
Dansk Orienterings-Forbund
Dansk Ornitologisk Forening
Dansk Ride Forbund 
Frivilligt Drenge og Pigeforbund, FDF
Dansk Islandshesteforening
KFUM-Spejderne i Danmark
De grønne pigespejdere
Dansk Vandrelaug 
Danmarks Cykle Union 
Dansk Militært Idrætsforbund
Danske Baptisters Spejderkorps 

De Gule Spejdere i Danmark

Efter brevets afsendelse har følgende bakket op:

Ungdomsringen

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Dansk Triatlon Forbund

 

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website