FriluftsRådet

Friluftsrådet

Amager udnævnt af Danske Naturparker

15. januar 2015

Naturpark Amager er blevet udnævnt i Friluftsrådets mærkningsordning Danske Naturparker. Det vækker glæde i Miljøministeriet.

Naturpark Amager har opnået Friluftsrådets kvalitetsmærke ”Danske Naturparker”, som gives til større sammenhængende områder med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi.

 

Naturområderne på Amager er blevet samlet i et sammenhængende landskab med storslået natur og en fantastisk kyststrækning. Naturparken dækker et samlet areal på 3.500 ha med naturområder som strandenge, strandoverdrev, rørskov, søer, kanaler, mose, skovområder, strande og kystlandskaber ud mod de lavbundede havområder. Et landskab med spædende kulturspor, der fortæller om landindvinding, militær anvendelse og om friluftsliv som kulturhistorie. Til sammenligning er Dyrehaven godt 1.000 hektar og Central Park i New York 350 hektar. Cykler man fra nord til sydøst, bliver det en tur på 25 km.

 

Naturpark Amager er i forvejen et meget højt prioriteret naturområde. Store dele af naturparken er udpeget som Natura 2000 areal eller er fredet, for at beskytte de mange sjældne planter og fugle eller kulturhistoriske spor. Området består af Amager Fælled, Kalvebod Fælled, Kongelunden og Sydamagers kystlandskab.

 

Det er en naturperle, overset af mange, men med enestående natur- og friluftsoplevelser mindre end en halv times gang fra Københavns Rådhusplads.

 

Naturpark Amager Er Enestående Med Sin Beliggenhed Tæt På Hovedstaden

 

Flere naturoplevelser i et enestående naturområde

Både størrelsen og beliggenheden som en del af den danske hovedstad gør Naturpark Amager til noget enestående, der ikke findes mange steder i verden.

 

Optagelsen af Naturpark Amager i Friluftsrådets mærkningsordning skal videreudvikle naturoplevelser, naturformidling og mange slags friluftsliv for befolkningen i hovedstaden og alle den gæster.

 

”Vi ønsker Naturpark Amager et stort tillykke med mærkningen 'Danske Naturparker'. Det er et vigtigt skridt for Friluftsrådet at være med til at samle så unikt et naturområde. Forhåbentligt bliver det til stor glæde og gavn for både naturen og befolkningen, at Naturpark Amager nu bliver medlem af Danske Naturparker. Med mærkningen vil Friluftsrådet understøtte mulighederne for flere enestående naturoplevelser og sætte fokus på friluftsoplevelser og formidling om natur, miljø og bæredygtighed," siger Lars Mortensen, der er formand for Friluftsrådets bestyrelse.

 

Kvalitetsmærke for besøgende

Mærket 'Danske Naturparker' fortæller besøgende, at foruden en enestående natur, kan de også møde særlige faciliteter, som giver gode friluftsoplevelser og formidler naturen. I Naturpark Amager kan besøgende færdes på de vidt forgrenede stisystemer, benytte primitive overnatningspladser, badebroer, ridestier, BMX-bane, modelflyvebane, motocrossbane, fugletårne eller mange andre faciliteter, der gør oplevelserne i naturen bedre. I Naturpark Amager er blandt andet Naturcenter Amager og Kongelundsfortet vigtige udgangspunkter for mange spændende naturoplevelser for hele familien.

 

Nordea-fonden har uddelt 1 mio. kr. til et for-projekt om udvikling af Naturpark Amager. Projektet gennemføres af Københavns Universitet og skal munde ud i et forslag til konkrete indsatser og værktøjer i den forsatte udvikling af naturparken.

 

Bag Naturpark Amager står et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Københavns kommune, Tårnby kommune, Dragør kommune og By & Havn, som ønsker at skabe bedre rammer for naturen og befolkningens muligheder for at opleve og bruge den amagerkanske natur meget mere end tilfældet er i dag. For at få mærket Danske Naturparker skal 10 kriterier være opfyldt og parterne har lavet en plan for konkrete projekter og aktiviteter de kommende fem år, som kan forbedre naturen og mulighederne for friluftsliv.

 

"Naturpark Amager er et godt eksempel på, at når man samler kræfterne mellem forskellige partnere, så vinder både mennesker, dyr og planter. Naturpark Amager kan være med til at styrke borgernes mulighed for at bruge naturen både til oplevelser og afslapning. Og så ligger den kæmpemæssige naturpark ganske tæt på København, så man kan komme der til med både metro og på cykel. Det er en gave til hovedstadens borgere og til alle borgere i regionen, som nu får en rigere natur og muligheder for et bedre friluftsliv,” siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

 

Læs mere  om Danske Naturparker

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website