FriluftsRådet

Friluftsrådet

Nu indvies Helseskoven i Arboretet i Hørsholm

25. november 2014

Danmarks første helseskov ligger i Arboretet i Hørsholm, og den indvies den 28. november. Helseskoven skal bidrage til en bedre viden om sammenhængen mellem natur og helse.

image

Helseskoven Octovia er en rekreativ skov med otte ”rum”, der hver især kan bidrage til helbredelse af mennesker, gennem ophold i skovområdet. Skoven er en udbygning af Arboretet i Hørsholm. Her blev der i 2011 etableret en terapihave, der blandt andet bruges til at hjælpe soldater, der lider af sygdommen PTSD. Men mens terapihaven har mental helbredelse som fokus, er helseskoven udtænkt, så den besøgende styrkes mentalt og undgår psykiske vanskeligheder.

Sammen med Terapihaven Nacadia indgår Helseskoven i det Natur-, sundheds- og design-laboratorium, som Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet driver i Hørsholm.

Skoven skal bruges til forskning, uddannelse og formidling. I helseskoven vil forskerne blandt andet foretage fysiologiske målinger og andre tests på forsøgspersoner.

Natur og helse

Landskabsarkitekt og professor Ulrika Stigsdotter ved IGN, der står bag projektet, er én af Danmarks førende eksperter inden for forskning i, hvordan landskabsarkitektur, natur og design kan understøtte menneskers helbred. Hun glæder sig over, at den nye helseskov nu er en realitet og siger:

”Helseskoven er tænkt som forebyggelse. Et sted hvor besøgende styrkes mentalt og dermed kan undgå psykiske vanskeligheder. Med etableringen af Helseskoven Octavia får vi mulighed for at forske i, hvorfor noget natur styrker det mentale helbred, mens andet ikke gør det.”

”Projektet viser, hvilken mangfoldighed af muligheder naturen indeholder. Helseskoven vil give særdeles nyttig viden om, hvordan udvalgte naturområder kan indrettes til fremme af den mentale sundhed. Det er vores håb, at projektets resultater vil føre til en større integration af friluftsliv i sundhedspolitikken,” siger Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet.

”Helseskoven kan bidrage til en bedre viden om sammenhængen mellem natur og helse. Senere skal den viden så oversættes til nogle konkrete værktøjer, som planlæggere, kommuner og arkitektfirmaer kan bruge, så naturens elementer bliver brugt mere bevidst og målrettet,” siger Gustav Z. Brade, projektleder hos Realdania.

Helseskoven er støttet økonomisk af en række parter:

 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har bidraget med 1.013.293 kr.
 • Det Obelske Familiefond har bidraget med 981.720 kr.
 • Friluftsrådet har bidraget med 1.233.000 kr. fra udlodningsmidler til friluftsliv
 • G.B. Hartmanns Familiefond har bidraget med 250.000 kr.
 • Realdania har bidraget med 2.300.000 mio. kr.

 

Natur- og sundhedsportal

Samtidig med indvielsen af Helseskoven Octovia bliver Natur- og sundhedsportalen www.natureandhealth.dk lanceret. Det er en lettilgængelig platform, hvor alle kan udveksle viden, resultater og erfaringer om sammenhængen mellem natur og sundhed, og som giver mulighed for tættere kontakt mellem forskere og fagfolk i kommuner og lignende.

Portalen er etableret med støtte fra Nordisk Ministerråd og Henrik Tofte Jacobsens legat.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website