FriluftsRådet

Friluftsrådet

Få op til 10.000 kr. til frivilligt arbejde i naturen

18. september 2013

Laver din forening frivilligt arbejde i naturen? Vil I have flere frivillige til at deltage i dette arbejde? Så har I nu muligheden for at få op til 10.000 kr. til jeres aktiviteter.

shelter frivillige

I kan søge tilskud fra den nyoprettede pulje "Flere frivillige i naturen" på op til 10.000 kr. til ekstraudgifter såsom fortæring, transport, annoncering og lokaleleje.

Alle frivillige foreninger kan søge. Aktiviteterne, som støttes, kan f.eks. være naturpleje, etablering af friluftsfaciliteter eller øvrige aktiviteter, som involverer andre frivillige end foreningens egne medlemmer i frivilligt arbejde i naturen.

Når jeres forening søger tilskud fra denne særlige pulje, får I svar senest tre uger efter at ansøgningen er indsendt. Så kan I hurtigt komme i gang med det vigtige: Mobilisering af nye frivillige til arbejde i naturen.

Puljens formål

Midlerne til "Flere frivillige i naturen" kommer fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet, som administreres af Friluftsrådet. Tips- og Lottomidler til Friluftslivet støtter normalt ikke denne type udgifter, men Friluftsrådet vil gerne støtte nye former for organisering af frivilligt arbejde i naturen. Derfor oprettes denne nye særlige pulje.

Formålet med "Flere frivillige i naturen" er at hjælpe lokale frivillige foreninger til at opstarte en indsats for at afprøve nye måder at involvere eksterne frivillige. Erfaringerne fra hver forening indsamles efter aktiviteterne er afsluttet via et evalueringsskema. Da der er tale om et tilskud til opstart af aktiviteterne, vil det normalt kun være muligt for en forening at søge denne særlige pulje en gang. Men der kan sagtens søges til flere arrangementer/aktiviteter i samme ansøgning, blot de er en del af foreningens samlede indsats.

Yderligere information

Se mere om "Flere frivillige i naturen" her, eller kontakt tipskonsulent Kristian Jepsen på tlf.: 24636858

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website