FriluftsRådet

Friluftsrådet

Naturen hjælper socialt udsatte

10. oktober 2013

Ny viden om naturens betydning for arbejdet med socialt udsatte blev præsenteret på konference i denne uge.

Naturen giver mulighed for at at øge livskvalitet, selvværd og trivsel for udsatte børn og unge, og derfor bør natur og friluftsliv opprioriteres som ressource og redskab i arbejdet med børnene. Det konkluderede en konference afholdt i denne uge på Skovskolen i Nødebo, hvor blandt andet Friluftsrådet deltog med workshops.

Konferencen var arrangeret af Red Barnet og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet og den nyeste forskning og erfaringer fra projekter blev præsenteret for et uventet stort publikum.
 
Et af temaerne var, at de socialt udsatte sjældent bruger naturen af sig selv.

"En del forskning viser, at udsatte sjældent kommer i grønne områder. De opfatter sig selv mere stressede end gennemsnitsbefolkningen, de er mindre aktive kropsligt, og der er en større andel af dem, der er inaktive i forbindelse med fritidsliv med bl.a. livsstilsmæssige problemer til følge" lyder det i Red Barnets rapport op til konferencen.

"De resultater, der blev præsenteret på konferencen vidner om, at der er stort potentiale for at bruge naturen som en "social løftestang". Men det kræver politisk opmærksomhed på det. Det er nødvendigt at lave specifikke indsatser, der f.eks. retter sig mod udsatte familier og udsatte boligområder men også i mere generelle indsatser, der understøtter brug af naturen i folkeskolen og i daginstitutionerne"  siger Thomas Larsen Schmidt, der er konsulent i Friluftsrådet.

Konferencen nøjedes ikke med at dele viden og erfaringer. En række anbefalinger for fremtidens arbejde med at inddrage naturen som pædagogisk redskab er nu i høring hos alle deltagere. Den endelige version udgives midt i november og bliver sendt til organisationer og institutioner, der arbejder med de udsatte børn og unge

Vil du vide mere om naturens betydning for socialt grupper kan du finde baggrundsmateriale fra konferencen

Konference 081013 Pausestemning 

 Pausestemning på konferencen, der  var støttet med 165.000 kroner fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet. 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website