FriluftsRådet

Friluftsrådet

Ny forskning om fremtidens landskaber

21. november 2013

Hvordan kan fremtidens landskab være attraktivt at bo i, effektivt at producere i og værd at nyde naturen i? Et nyt forskningsprojekt skal forbedre planlægningen af landskabet.

Fremtidens landskaber skal rumme mange funktioner - men hvordan får vi plads til både et effektivt produktionslandskab og til et harmonisk natur- og rekreationslandskab, der er attraktivt at bo i? Et landsdækkende forskningsprogram skal i løbet af de næste fire år forbedre landskabsplanlægningen i Danmark.

"Fremtidens Landskaber skal være med til at sikre velfungerende og attraktive landskaber rundt omkring i Danmark. Det gælder f.eks. i forhold til natur, rekreation, bosætning og erhverv. Det handler altså om, hvordan vi i fremtiden indretter og anvender det åbne land. Og hvordan kommunerne i samarbejde med de, som bruger og bor i områderne, kan forbedre planlægningen i det åbne land," lyder det fra Lektor Lone Kristensen på Institut for Geovidenskab og Naturressourcer på Københavns Universitet, der står for projektet.

Det åbne land er i princippet det, der ligger uden for byerne. Det er landbrug, skove - og naturområder, landsbyer, kulturmiljøer, veje og stier. Landbruget har traditionelt fyldt meget, men mange nye funktioner spiller en stigende rolle, f.eks. friluftsliv, bosætning og naturbeskyttelse. Den udvikling har professor Jørgen Primdahl fulgt på tæt hold igennem sin mangeårige forskning.

"Landbruget vil også i fremtiden spille en helt central rolle i landskabers anvendelse, men det vil stigende grad indgå i et samspil med friluftsliv og naturhensyn, ligesom bosætning og turisme er vigtige emner i landdistriktspolitikken. Der er derfor behov for, at fremtidens landskaber indrettes mere multifunktionelt, men her mangler vi viden om og erfaringer med, hvordan det kan ske. Arbejdet de næste fire år skal rette op på dette og give et bedre grundlag for planlægningen," siger Jørgen Primdahl.

Behov for nye planlægnings-modeller
Friluftsrådet har længe påpeget behovet for nye perspektiver på fremtidens landskab, og det er netop et af Friluftsrådets mål frem mod 2020 at bidrage til at udvikle nye modeller for planlægning af landskabet, hvor friluftsliv, natur og produktion integreres.

"Det er forskning, der imødekommer et behov og perfekt timing i forhold til vores mål om at integrere interesser i landskabet. Vi glæder os til følge med i proces og resultat", siger Casper Lindemann, politisk konsulent i Friluftsrådet.   

Læs mere om forskningsprogrammet på www.fremtidenslandskaber.dk  

luffoto landskab fra oven 

Der er afsat 12 millioner kroner til forskningsprogrammet, der er finansieret af 15. juni Fonden, Nordea-fonden, Realdania og Tips- og Lottomidler til Friluftslivet samt medfinansieret af de deltagende partnere: Aalborg Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Videncentret for Landbrug, de involverede kommuner og Danmarks Jægerforbund.

 

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website