FriluftsRådet

Friluftsrådet

Ny rapport giver overblik over stier

26. juni 2013

En ny rapport giver for første gang et samlet landsdækkende overblik over stier, ruter og spor. Rapporten, som Friluftsrådet har udarbejdet for Nordea-fonden, skal bl.a. inspirere og vejlede til planlægning af kommende stier, ruter og spor til glæde for motionister og naturelskere.

Web Stier Fotograf - Casper Lindemann

Rekreative stier i Danmark 2013 - oversigt, eksempler og inspiration giver et overblik over hvilke typer af stier, der findes i hele landet. Notatet indeholder en oversigt over rekreative, afmærkede stier, ruter og spor. De omtalte stier henvender sig især til vandrere, motionister, cyklister og i mindere omfang ryttere.

Antallet af afmærkede ruter vokser - de etableres af både kommuner, staten og private initivativtagere. Der kommer også flere nye koncepter til, hvor ruter bruger samme logo i hele landet. Kløverstier, Spor i Landskabet og Cykelsuperstierne er gode eksempler herpå.

Generelt går tendensen i en retning, hvor der skiltes mindre i det fri og mere på elektroniske kort og på applikationer. I takt med at det blvier normen at have en mobiltelefon med gps, får skiltning i det fri mindre betydning. Vi deler oftere og oftere ruter med hinanden via elektroniske og sociale medier.

I fremtiden vil vi sandsynligvis se en større sammensmeltning af medier til motion og sociale medier.

I bynære zoner er Kløverstikonceptet lige til at gå til, og Friluftsrådet vejleder om etablering og formidling. Et andet koncept er Spor i Landskabet, hvor Landbrug & Fødevarer giver vejledning og støtte.

"Nordea-fonden får dagligt henvendelser fra personer, der søger støtte til udvikling af stier, ruter og spor. Mange af projekterne kan styrkes ved øget videndeling og kendskab til koncepter, processer og formidling af eksisterende rekreative stier, ruter og spor i Danmark. Vi håber, at rapporten fører til bedre og bedre koordinerede stier, ruter og spor," siger Ulla Björnsson, sekretariatschef i Nordea-fonden.

Du kan læse hele rapporten her.

Læs mere om at etablere stier eller se hvordan du kan søge tilskud til stier fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet.

  • Hovedsite
  • Blå Flag
  • Grønt Flag - Grøn Skole
  • Grønne Spirer
  • Grejbankerne
  • Danske Naturparker
  • CO2 neutralt website