FriluftsRådet

Friluftsrådet

Nye regler for bål i det fri

18. januar 2013

Bål kan fortsat være centrum i friluftslivet, men nye regler afgør, hvor stor afstanden til bygninger skal være alt efter bålets størrelse.

image

Den 12. december sidste år trådte en ny bekendtgørelse om afbrænding af haveaffald, halm og bål i det fri i kraft. Det indebærer også, at reglerne for at tænde bål er ændret en smule.

Se hele bekendtgørelsen om afbrænding i det fri 

I Friluftsrådet er der tilfredshed med bekendtgørelsen.

"Der bliver sat fokus på sikkerheden ved båltænding, men der er ikke unødige stramninger, som ville få negative konsekevenser for friluftslivet og muligheden for at samles omkring bålet og lave mad på bål" siger Mette Bindesbøll Nørregård, friluftspolitisk konsulent. 

Se hvad Friluftsrådet lagde vægt på ved tilblivelsen af bekendtgørelsen

Regler for båltænding

Når du tænder et almindelig lille bål - også i bålfad - skal det være i god afstand til bygninger. Som hovedregel gælder:

 • En afstand på 10 m fra bygninger med hårdt tag (gælder dog ikke hvis bålet er mindre end 80 cm i diameter).

 • En afstand på 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, f.eks. stråtag, og steder hvor der oplagres brandfarlige eller letantændelige stoffer. 
 • Tænder du bål i naturen skal der også være 15 meter til nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og andet letantændelig vegetation og markafgrøder.
 • I skov bør du kun tænde bål på indrettede bålpadser

Der gælder fremover andre regler for større bål (over 120 cm i diameter eller diagonal) som f.eks. Skt. Hans bål. Her skal afstanden til bygninger være større:

 • 30 m fra bygninger med hårdt tag.
 • 200 m fra bygninger med letantændeligt tag.
 • 200 m fra steder, hvor der anvendes eller oplagres større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
 • 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.
 • 60 m fra letantændelige markafgrøder.

Ved jævn vind, det vil sige en vindhastighed på 5-8 m/s, hvor støv og papir løftes; kviste og mindre grene bevæger sig, fordobles afstanden til bygninger med hårdt tag der ligger i vindretningen. 


 

Bålregler

Se mere i Beredskabsstyrelsens vejledning til borgere om at bruge   "grill, bål og ukrudtsbrænder - med omtanke".

Bålvejledning

 

Beredskabsstyrelsen har desuden udgivet   bemærkninger til bekendtgørelsen 

Bål

Find bålpladser i naturen på udinaturen.dk 

 

Find opskrifter på bålmad 

 

Se hvordan du nemt tænder bål i naturvejleder Lars Borchs bålguide

naturensdag børn

Tilmeld nyhedsbrev

Hvis du vil modtage nyheder fra Friluftsrådet kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev her

Tilmeld nyhedsbrev
 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website