FriluftsRådet

Friluftsrådet

Undervisning i det fri

image

Når skoleundervisningen flyttes udendørs i naturen eller andre steder i skolers nærmiljø, giver det anderledes læringsrum og mulighed for andre læringsstile. Og det er der mange fordele ved. Flere undersøgelser viser nemlig, at undervisning i det fri kan styrke børns udvikling positivt i forhold til både læring, sundhed og trivsel.

Undervisning i det fri og skolereformen 

Skolereformen lægger på mange måder op til mere undervisning i det fri. Dels skal skolen åbne sig mere mod det omgivende samfund og undervisningen være projektorienteret, varieret og med tid til både fordybelse og bevægelse. Alt dette giver undervisning i det fri de optimale betingelser for. 

Læs mere om udeskole og skolereformen.

Læs mere om TeachOut - et forskningsprojekt om udeskole med 35 udeskoleklasser.

Søg tilskud til undervisning i det fri

Friluftsrådet har indgået i forskellige partnerskaber omkring udviklingsprojekter om udeskole, og har givet økonomisk tilskud til en lang række lokale udeskole-projekter med udlodningsmidler til friluftsliv.

Se mere om mulighederne for tilskud.

Læs om udeskole-projekter, der har fået støtte fra udlodningsmidler til friluftsliv.

 • Udeskole - undervisning udenfor klasseværelset

  Udeskole.dk samler viden om udeskolens teori og praksis for lærere, lærerstuderende, seminarielærere - og andre med interesse for undervisning i naturen og de nære omgivelser. 

  Find viden og inspiration til at bruge uderummet som klasseværelse. 

 • Skoven i Skolen

  En samling af gode og konkrete ideer til at bruge skoven i undervisningen - både når det handler om læring i forhold til skov og natur, men også folkeskolens øvrige fag. 

  Se ideer til undervisningen på www.skoven-i-skolen.dk 

 • Skolen i virkeligheden

  Portalen 'Skolen i Virkeligheden' er et tilbud til landets kommuner, der gør det lettere for lærere og pædagoger at finde tilbud til den Åbne Skole og inddrage lokalsamfundet i undervisningen.

  Se mere på skolenivirkeligheden.dk.

 • Haver til maver

  Haver til Maver sætter naturen på skoleskemaet og dyrker aktiv og oplevelsesbaseret undervisning i haven, i skoven, ved vandhullet og i udekøkkenet. Læringen er derfor autentisk og sansestimulerende. Se undervisningsideer og mere info om Haver til Maver.
 • Skolespor i landskabet

  I samarbejde med lokalsamfundet skal eleverne opsøge viden om deres lokale egns historie, natur og ejerforhold og på egen hånd tage kontakt til lodsejere. Resultatet er en enkel sti, der gennem elevernes opnåede viden skal formidles og bruges af først og fremmest skolen og lokalbefolkningen.

  Se mere på spor.dk.

 • Ud med matematikken

  Udendørs Matematik er et materiale der primært retter sig mod elever i indskolingen.  Matematikopgaverne passer til en enkelt lektion, og der introduceres til øvelserne med speakerstemme og billeder af en klasse, som udfører øvelserne.

  Ud med matematikken
 • Tag ud med en naturvejleder

  En naturvejleder er speicalist i naturen - og i at formidle sin viden om og begejstring for naturen til andre. Mange kommuner har ansat en naturvejleder, men du kan også finde en naturvejleder og se hvilke muligheder der er for at tage ud i naturen på www.natur-vejleder.dk 

 • Naturcentre og naturskoler

  Over hele landet findes en række naturcentre, naturbaser og naturskoler, der tilbyder aktiviteter og formidler viden om naturen. Mange steder holder naturvejledere og naturskoler også kurser for lærere og pædagoger, der gerne vil undervise børn og unge i naturen. Se Naturstyrelsens tilbud og liste over naturskoler.

 • Naturkatapulten - sjove aktiviteter i naturen

  Danmarks Naturfredningsforening har en skoletjeneste, der udvikler undervisningsmaterialer om natur-emner og har en række ideer til naturoplevelser hele året rundt, der er nemme at gå til.

  www.naturkatapulten.dk

Fakta om udeskole

Se mere om de pædagogiske effekter i Fakta om friluftslivet i Danmark, der samler viden om børns læring i naturen.

 

Se også mere på www.udeskole.dk 

Udeskole og skolereform

Friluftsrådet og Naturvejlederforeningen afholdte i januar 2014 en konference om udeskole. Den blev fulgt op af et temanummer af Naturvejleder, der sætter fokus på, hvordan udeskole kan bidrage til at iværksætte skolereformen. Læs det her.

Naturvejleder _2014-1_forside

Søg tilskud til undervisning i det fri

Har du en idé til et projekt, der giver eleverne bedre mulighed for friluftsliv og læring i og om naturen? 

Så kan du søge tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv.

Se mere om ansøgningsfrister og vilkår for tilskud.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website