FriluftsRådet

Friluftsrådet

Optag på naturvejlederuddannelsen

image

For at ansøge om optagelse på naturvejlederuddannelsen skal kursistens arbejdsgiver/ leder skrive en begrundet ansøgning til Friluftsrådet via et elektronisk ansøgningsskema.

Link til ansøgningsskemaet vil komme til at ligge på denne side fra d. 1. november.

Frist for udfyldelse af ansøgningsskemaet er d. 31. december for optagelse på det efterfølgende års hold. Medio januar får man besked på om man er blevet optaget.

Der optages ét hold årligt på 24 studerende.

Optaget til holdet sker på grundlag af en samlet vurdering af alle indkomne og godkendte ansøgere. Der oprettes ikke venteliste, men ansøgere, der ikke optages, er velkomne til at søge igen.

Hvem kan søge om optagelse på naturvejlederuddannelsen:
Der kan søges om optagelse for medarbejdere som allerede er ansat i en stilling, hvor naturvejledning udgør en væsentlig del af arbejdet eller i forbindelse med nyansættelse af medarbejdere, som skal varetage naturvejledning. Medarbejderen skal være ansat på én af følgende måder, i det A har fortrinsret og B har fortrinsret til to pladser:

 • Med løntilskud fra Udlodningsmidler til friluftsliv
 • I Naturstyrelsen
 • På en statslig eller kommunal naturskole
 • I en kommune, museum, naturcenter, natur- eller friluftsorganisation
 • I selvejende/ privat organisation, hvor naturvejledningens niveau, målgrupper og omkostninger er sammenlignelige med en offentlig virksomhed.


Medarbejderen skal arbejde bredt med naturvejledning
Naturvejledningen skal have en vis bredde, hvad angår målgrupper og indhold. For eksempel vil en naturvejleder, som er ansat på én skole eller institution til at lave naturformidling for nogle få klasser ikke prioriteres højt, mens en naturvejleder, som er tilknyttet flere skoler / institutioner, har en koordinerede funktion, opkvalificerer andre undervisere og lignende prioriteres højere. Det er også en fordel, hvis uddannelsen af en naturvejleder har en igangsættende effekt for naturformidlingen på arbejdsstedet, og at der er indtænkt udviklingsperspektiver for naturformidlingen på arbejdsstedet.

Andre kriterier som tillægges vægt ved udvælgelsen:

 • Ansøgere, som arbejder mange timer om ugen som naturvejleder, prioriteres højere end dem, som arbejder få timer som naturvejleder.
 • Ansøgere, som er eneste naturvejleder på arbejdsstedet / i organisationen, prioriteres højere end ansøgere fra arbejdspladser med flere naturvejledere.
 • Ansøgere, som arbejder med særlige / prioriterede indsatsområder, målgrupper og lign., der medfører udvikling af Naturvejledningen i Danmark, prioriteres højere end ansøgere der ikke gør.
 • Ansøgere, der tidligere har fået afslag men i øvrigt fuldt ud indfrier kriterierne, prioriteres højere i forhold til sammenlignelige nye ansøgere.
 • Ansøgere kan udvælges, så der kan sammensættes et uddannelseshold, der så vidt muligt har deltagere fra mange forskellige områder i landet, ligesom der kan prioriteres ansøgere fra landsdele med få aktive naturvejledere.

Spørgsmål om optag på naturvejlederuddannelsen

kontakt venligst Sune Møller Petersen

tlf.: 24 67 66 43

e-mail: smp@friluftsraadet.dk

Information om uddannelsesindhold mv.

Link til KUs webside om naturvejlederuddannelsen

Det blå Ugle-logo

Uglelogo

 

Uglen er naturvejledernes logo, som kan bæres af naturvejledere, der har gennemført den 2-årige efteruddannelse.

 • Hovedsite
 • Blå Flag
 • Grønt Flag - Grøn Skole
 • Grønne Spirer
 • Grejbankerne
 • Danske Naturparker
 • CO2 neutralt website